Viestinnän matkapäiväkirja

Viestinnän matkapäiväkirja

Kirjoittanut Martina Buss

Kevään ja alkukesän aikana olemme Viexpon viestinnästä osallistuneet erilaisiin yritysryhmien tapahtumiin ja tutustuneet useisiin yrityksiin ja ihmisiin niiden takana.

Viexpolla on meneillään useita yritysryhmille tarkoitettuja vientiprojekteja sekä hankkeita, jossa kasvua mm. viennin kautta tavoitteleville yrityksille on tarjottu koulutusta ajankohtaisissa teemoissa. Kaikkeen emme valitettavasti ole voineet osallistua, vaikka se kiinnostavaa olisikin ollut. Omaan viestinnän matkapäiväkirjaani olen koonnut havaintoja tapaamisista yritysten kanssa.

22.2.,17.3. ja 7.4.2022

WINWIN-hankkeessa on toteutettu useampia työpajoja ja koulutuksia alueen yrityksille. Viexpon koordinoimista koulutuksista viestintä osallistui Brändin rakentaminen -työpajoihin, joita järjestettiin kahdelle ryhmälle kolmella teemalla. Työpajojen vetäjinä ja asiantuntijoina toimivat Studio Frekvensin Ida Storbacka ja Andreas Haals. Koulutus oli hyvin käytännönläheistä ja pohdiskelevaa, mikä antoi jokaiselle mahdollisuuden kehittää omaa brändiään ja ilmettään riippumatta siitä, miten pitkälle tässä työssä on kussakin yrityksessä edetty.

Koulutukseen osallistuvilta yrityksiltä en ole pyytänyt lupaa tulla julkaistuksi tässä kirjoituksessa, joten en luettele osallistuneita yrityksiä tai henkilöitä. Ryhmät olivat kuitenkin hyvän kokoisia, joten keskustelua syntyi paljonkin. Erilaisia kokemuksia ja parhaita käytäntöjä voitiin jakaa ja asiantuntevat kouluttajat antoivat rakentavaa palautetta osallistujien ideoille ja suunnitelmille. Brändityön käsikirja auttoi yrityksiä matkalla kohti omaa kehittämissuunnitelmaa.

Koulutuksen päättävässä työpajassa saattoi hyvin aistia, että yrityksissä oli päästy kiinni brändityöskentelyyn ja miten edetä –omin voimin tai asiantuntija avulla. Selkeää oli, että meillä jokaisella on vielä työtä tehtäväksi omien brändiemme kanssa. Tässä työssä ei varmaan koskaan ole täysin valmis.

8.4.2022

Pohjanmaan design- ja lifestyle yritykset Japanin markkinoille vientiprojekti kokoontui tällä kertaa Iisakki Järvenpään puukkotehtaalle Kauhavalle. Ryhmä on vieraillut osallistuvien yritysten toimipisteissä ja tutustunut yritysten toimintaan samalla kun on kokoonnuttu itse vientiprojektin tiimoilta.

Vierailu Iisakki Järvenpään puukkotehtaalla ja tehdaskierros oli jo itsessään kokemus. Aivan kuin olisi palannut vuosikymmeniä ajassa taaksepäin, perinteet ja niiden kunnioitus oli selvästi havaittavissa ja kuultavissa. On inspiroivaa kuulla, millä ylpeydellä yrittäjäpari kertoo yrityksen tarinaa ja historia sekä nykyisiä suuntauksia.

Vientiprojektin yritysten ohjelmaan kuului tässä tapaamisessa Tokioon suuntautuvan markkinaselvitysmatkan suunnittelu ja valmistelu. Matkan yhteyteen on suunniteltuna kaksi isoa tapaamista paikallisten toimijoiden kanssa. Toinen on suurlähetystöön sijoittuva tapahtuma potentiaalisille jälleenmyyjille ja asiakkaille, ja toinen SaunaLabiin sijoittuva tapaaminen paikallisten vaikuttajien kanssa. Innostunut ilmapiiri oli suorastaan tarttuva. Kiinnostavaa oli seurata, miten aiemmin samankaltaisen matkan jo tehneet yritykset auttoivat ja neuvoivat ensikertalaisia erilaisissa käytännön asioissa, ja kaikessa mikä on syytä huomioida jo ennen matkaa. Odotukset ovat kaikilla korkealla.

Vierailijana tapaamisessa oli Japanin kulttuurin ja bisneskulttuurin asiantuntija Tiina Ropo, joka jakoi kokemuksiaan ja oppejaan yrityksille. Esityksessä oli monta hyvää huomiota, josta yrityksille on hyötyä matkan aikana.

Tällä kertaa vientiprojektista olivat mukana Tiina Roos Ehea Living, tekstiilitaiteilija Henna Mantere, Jarkko ja Tuija Haukkala Iisakki Järvenpään puukkotehdas, Timo Laurila Jokipiin Pellava, Anniina Isokangas PaaPii Design ja Minna Uusitalo Rimita Green. Lisäksi mukana oli Mia Kahma Voakista, joka osallistui Tokion suurlähetystön ja SaunaLabin tapahtumiin omalla kustannuksellaan. Vaikka Voaki ei ollut mukana projektissa, projektin yritykset ottivat sen mielellään mukaan ja antoivat apuaan.

Tapaamisessa olivat mukana myös yhteistyökumppanimme Xportin asiantuntijat Kazue Ikemoto-Mäyry ja Marja Sulkakoski, ja luonnollisesti Viexpolta projektia vetävä Carita Pöntiö.

14.6.2022

Kasvua Digikanavista – kohteena Ruotsi -vientiprojektilla oli tapaaminen Kokkolassa rauhallisessa Villa Elbassa. Tässä vientiprojektissa yrityksillä on suunnitteilla verkkokaupan luominen tai olemassa olevan verkkokaupan parantaminen. Yritykset ovat päässet jo niin pitkälle, että kullekin on tehty markkinaselvitys ja toimenpide-ehdotukset ovat nyt käsittelyssä. Joissakin yrityksissä toimenpiteetkin on jo valittu ja alkamassa on itse verkkokauppatyö.

Tässä tapaamisessa oli tilannekatsauksen aika. Yritykset kertoivat tilanteestaan ja jakoivat kokemuksiaan työskentelystä markkinaselvitysten parissa. Kiinnostavaa, miten paljon yhteistä ja jaettavaa kokemusta löytyi. Prosessi on jokaiselle osallistuvalle antoisa, mutta myös työläs. On päätettävä miten edetä, kenet valita yhteistyökumppaniksi ja miten paljon on valmis panostamaan eri toimintoihin. Ymmärrettävää, että on antoisaa keskustella muiden samassa tilanteessa olevien yritysten kanssa.

Tässä vientiprojektissa kohdemarkkina on Ruotsi ja siksi tapaamiseen olikin otettu mukaan Vilma Rissanen, Business Finlandin asiantuntija Tukholmasta. Hän esitteli ajatuksiaan siitä, miten tutustua Ruotsin markkinaan ja millaisia asioita voisi huomioida, kun vientiprojekti lähtee yhteiselle esittelykierrokselle Ruotsiin. Vilmaan yritykset voivat olla yhteydessä kaikissa Ruotsin markkinoita koskevissa kysymyksissä.

Verkkokaupalla on luonnollisesti tässä vientiprojektissa suuri rooli, ja koska Ruotsin markkinoilla vaikuttajamarkkinoinnilla on jo nyt suuri merkitys, tutustui ryhmä palveluntarjoajaan, joka työskentelee vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Miisa Hälinen Promotyltä kertoi Ruotsin vaikuttajamarkkinoinnista ja esitteli heidän palveluaan, jolla voi hakea omalle yritykselleen sopivia vaikuttajia mahdolliseen yhteistyöhön. Miisalla oli monta hyvää näkökulmaa annettavaksi yrityksille.

Vientiprojektin tapaamiseen osallistuivat Anniina Isokangas PaaPii Design, Minna Uusitalo Rimita Green, Tuomo Kirjonen ja Marko Jokinen Tuningkauppa.com, Piia Vähäsalo Utua, Reijo Kinnunen Nevertex ja Laura Saaranluoma Mirror Line. Tapaamisessa olivat mukana yritysten kanssa työskentelevät projektivastaavat Viexpolta: Anne Viitala, Minna Jakobsson, Maarit Mäkelä ja Carita Pöntiö, joka myös vetää vientiprojektia.

Inspiraatiota työhön

Kokemusten jakaminen vie projektityöskentelyn aivan uudelle tasolle. Vertaisoppiminen ja yhdessä asioiden puiminen antaa yrityksille mahdollisuuden vertailla mahdollisuuksiaan aivan eri tavalla kuin yksin työskentely koskaan mahdollistaisi. Samassa veneessä kun ollaan, ovat myös toisten kokemukset ja oppimat ensiarvoista tietoa.

Yritysryhmien vientiprojektien seuraaminen sivustakin on todella kiinnostavaa. Miten paljon yritykset jakavat toisilleen ja miten hienosti yhteistyö sujuu. Kilpailuasetelmaa ei ole, vain yhteinen kokemus ja tarve kehittää omaa liiketoimintaansa ja saada kasvua viennin ja kansainvälistymisen kautta.

Mielekäs sisältö on saanut innokkaan vastaanoton ja onneksemme olemme viestinnästä saaneet olla osa tätä innostusta. Myös koulutuksissa voi päästä osaksi samankaltaista innostusta. Innostusta omasta työstä ja sen kehittämisestä. Innostusta uuden oppimisesta ja kokemusten jakamisesta.