Vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja vastuullisuus
–Uhka vai mahdollisuus?

Vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja vastuullisuus
–Uhka vai mahdollisuus?

Kristian Schrey

Vihreään siirtymään, kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvät teemat ovat yhä enemmän esillä eri foorumeissa. Nämä kysymykset ja teemoihin panostaminen on kuitenkin tullut jäädäkseen. Yrityksiltä myös odotetaan osaamista näistä teemoista ja edellytetään toimenpiteitä vastuullisuuden toteuttamisessa.

Aihe herättää varmasti erilaisia tunteita yrityksissä. Mitä tämä tarkoittaa meille? Vaikeuttaako tämä nyt meidän toimintaamme? Oltiinpa aiheesta mitä mieltä tahansa, fakta kuitenkin on, että tämä tulee vaikuttamaan yritysten toimintaan, siksi kannattaakin ajatella asiaa mahdollisuuksien kautta. Mahdollisuuksia vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja vastuullisuus tulevatkin tarjoamaan.

Hyvä myös muistaa, että Suomessa on aina toimittu vastuullisesti. Olemme olleet siinä hyviä ja vihreä siirtymäänkin liittyviä toimia on jo tehty. Olemme kuitenkin unohtaneet dokumentoida toimenpiteitämme, emmekä ole niistä myöskään raportoineet. Jatkossa onkin erityisen tärkeää, että kerromme selkeästi ja ylpeästi tekemistämme vastuullisista toimista.

ESG-säännösten edellytykset ovat usein olleet meillä jo standardina, ja hyvä onkin, että nämä standardit nyt kirjataan. Jos tämä toimii tarkoitetulla tavalla, luodaan standardi, jossa kaikki pelaavat samoilla säännöillä ja toimivat vastuullisesti. Tällöin ei myöskään ole pelkoa viherpesusta.

Miksi teema on tärkeä?

Yksi selkeä tekijä on huoli ympäristöstä. Yrityksissä nähdään, että niillä on vastuu siitä, että ympäristömme on kunnossa myös tulevaisuudessa. Yritykset myös kokevat, että niillä on hyvät edellytykset toimia niin, että asiaan voidaan vaikuttaa. Koska asiaa pidetään tärkeänä, siihen myös panostetaan ja investoidaan. Siirtyminen kestävään liiketoimintaan on yritysten kehitystyön keskiössä.

Vaikutukset tulevat myös näkyväksi esim. rahoituksen hakemisessa. Vastuullisuus on nykyään osana kaikkia rahoituksen myöntämisen kriteeristöjä. Euroopan keskuspankki tekee linjaukset ja nämä muutokset vaikuttavat suoraan mm. suomalaisten ja alueellisten pankkien kriteeristöihin. Samoin julkiseen rahoitukseen tulee kriteerit liittyen näiden arvojen toteutumiseen.

Suuret toimijat tulevat myös miettimään arvoketjunsa uudestaan. Tässä työssä huomioidaan juuri vastuullisuuskysymykset koko alihankinta- ja palveluketjussa. Jos siis haluaa olla mukana, on huolehdittava siitä, että vastuullisuusasiat ovat kunnossa, ja että ne on myös dokumentoitu asianmukaisesti. Tämä koskee myös vientiä ja myyntiä ulkomaille. Vastuullisuuskysymykset ovat kilpailutekijä, josta on huolehdittava ennen kuin edes pääsee mukaan tekemään tarjouksen.

Vastuullisuuskysymykset ovat nykyisin selkeästi osa yrityksen brändiä. Ostajalle ja erityisesti kuluttajille tällä on suuri merkitys. Vastuullinen toiminta ei siten enää ole kilpailuetu. Vastuullisuus on oletusarvoisesti oltava yrityksellä kunnossa ennen kuin ostajat ja kuluttajat edes harkitsevat ostopäätöksen tekemistä. Uusi sukupolvi on sekä tietoinen vastuullisuuskysymyksistä että vaativa kuluttaja. Tässä on nähtävissä selkeä muutos aiempaan. Yrityksen kannattakin panostaa vastuulliseen toimintaan.

Sama koskee myös kilpailua työvoimasta. Uusi sukupolvi odottaa vastuullisuuskysymysten olevan kunnossa. Kysymykset voivat hyvinkin tulla esiin jo työhaastattelussa. Työntekijät haluavat tietää yritysten arvoista ja siitä, miten vastuullisuus toteutuu yrityksessä. Työntekijöille on nykyään tärkeää voida seistä työpaikkansa arvojen takana.

Mitä siis kannattaisi tehdä vastuullisuuskysymyksissä?

Ehdotan kolmea selkeää askelta, joiden mukaan edetä.

1. Kartoita oman yrityksesi nykytila vastuullisuustyön, päästöjen ja käynnissä olevien toimenpiteiden osalta.

2. Tunnista yrityksesi ilmeiset ympäristöriskit verrattuna muihin, ja kartoita yrityksesi tärkeimpien sidosryhmien keskeiset kestävän kehityksen teemat.

3. Luo suunnitelma vastuullisuudelle ja kestävälle kehitykselle, ja tiedota suunnitelmasta, sen tavoitteista ja edistymisestä sekä yrityksesi sisällä, että sen ulkopuolelle.

On tärkeää olla tietoinen oman yrityksen tilanteesta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet ja muutokset askel kerrallaan. Maailma muuttuu ja on pysyttävä ajan hermolla. Suomessa lähtötilanne vastuullisuuskysymyksissä on hyvä ja tämä voikin olla suomalaisyrityksille kilpailuetu moniin muihin verrattuna.

Pienikin toimija voi edetä vastuullisuusasioissa. Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi kerralla, eikä itse tarvitse kaikkea osata. Voikin olla järkevää käyttää työssä apuna ulkopuolista alan asiantuntijaa. Tähän on myös runsaasti rahoitusta tarjolla. EU-rahoituksesta ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta kannattaa ottaa selvää. Hyvällä hakemuksella rahoitus on turvattu ja vastuullisuus työssä voidaan edetä omien askelmerkkien tahdissa.

Kirjoittaja Kristian Schrey toimii Viexpolla toimitusjohtajana.

Julkaistu Vaasa Insider-lehdessä 13.7.2023