Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi

Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi

Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi yritysryhmän vientiprojektin tavoitteena on käynnistää ja kehittää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa toimivien yritysten vientiä Ruotsiin digitaalisia myyntikanavia hyödyntäen. Verkkokauppa ja digitaalisuus ovat muuttaneet sekä kuluttajien, että yritysasiakkaiden ostokäyttäytymistä, ei pelkästään koronapandemian myötä, vaan jo sitä ennen. Digitaaliset myyntikanavat mahdollistavat myös pienten suomalaisyritysten kansainvälistymismahdollisuudet ennennäkemättömällä tavalla. Menestyminen vaatii kuitenkin yrityksiltä oman vahvan tuote- ja/tai palvelukonseptin kehittämistä, yhteistyötä ja kilpailuedun määrätietoista rakentamista kohdemarkkinassa tunnistetun asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Tämän projektin avulla yritykset pääsevät suunnitelmallisesti kehittämään omaa osaamistaan ja siten edellytyksiään menestyä digitaalisissa myyntikanavissa Ruotsin markkinoilla.

Vientiprojektin aikana osallistuvat yritykset saavat kehitettyä omaa osaamistaan digitaalisissa myyntikanavissa toimimisesta, erityisesti Ruotsin markkinoilla. Yritykset lisäävät osaamistaan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen brändin rakentamisen osalta, ja ymmärtävät ja tunnistavat kenelle he ensisijaisesti pyrkivät myymään Ruotsin markkinoilla. Yritykset osaavat kertoa omista kilpailueduistaan heille sopivissa digitaalisissa kanavissa ja heillä on pitkän tähtäimen suunnitelma myyntitavoitteineen Ruotsin markkinoiden suhteen.

Yritysryhmän vientiprojektiin osallistuu seitsemän yritystä neljän maakunnan alueelta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa): PaaPii Design Oy, Rimita Green Oy, Flat Out Trading Oy, Ab Lurv Oy, Mirror Line Oy, Nevertex Oy ja Utua Finland Oy.

Vientiprojektin toteutusaika on 1.11.2021–31.05.2023

Vientiprojektille on myönnetty tukea 287 325 euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Vientiprojektia rahoittavat osallistuvat yritykset, Euroopan Unioni ja Suomen valtio.

Vientiprojektista Viexpolla vastaa Carita Pöntiö.  

+358 44 987 5484

carita.pontio@viexpo.fi