Muutoksia yrityksen kehittämispalveluihin – yrityksen omavastuuosuus toistaiseksi 30€ + alv / päivä

Muutoksia yrityksen kehittämispalveluihin – yrityksen omavastuuosuus toistaiseksi 30€ + alv / päivä

Yritykset voivat edelleen käyttää Analyysi- ja Konsultointi-palveluja. Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi palveluihin on kuitenkin tehty muutoksia, koska halutaan taata yrityksille mahdollisuus kehittää toimintaansa ja turvata toiminnan jatkuvuus myös poikkeustilanteessa.

Oleellisin muutos liittyy palvelujen hinnoitteluun. Kehittämispalvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti, jolloin palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30€ + alv / päivä. Aiemman palvelun hinta oli yritykselle 220€/300€ + alv / päivä.

Toisena muutoksena sallitaan palvelun toteuttaminen etäyhteyksien välityksellä.

Mitä kehittämispalvelut ovat?

Yrityksen kehittämispalvelujen kautta pk-yrityksellä on mahdollisuus saada avukseen kokenut ja ammattitaitoinen lisäresurssi auttamaan yrityksen kehittämisessä. Yritys voi valita itselleen omaan tilanteeseen sopivan asiantuntijan noin 300 asiantuntijan joukosta. ELY-keskuksesta saa apua asiantuntijan valintaan.

Analyysi-palvelussa käydään läpi yrityksen nykytilanne ja laaditaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Palvelun kesto on 1–2 päivää. Palvelu soveltuu tilanteeseen, jossa on tarve tehdä yritykselle nopeasti tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelma. Palvelu soveltuu hyvin muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäyksen selviytymissuunnitelman tekemiseen.

Viexpolla hyväksyttynä Kehpa-konsulttina toimii Analyysi-palvelun puolella Maarit Mäkelä. Jos sinulla on tarve nopealle tilannekatsaukselle viennin osalta ja haluat valmistella kehittämissuunnitelman jatkoa varten, ota yhteyttä suoraan Maaritiin.

Täällä lisää tietoa Analyysi-palvelusta.

Muistathan, että autamme Viexpolla koko ajan yrityksiä myös mm. häiriörahoitushakemusten kanssa maksuttomasti. Meiltä voit kysyä apua näissäkin asioissa.

Yhteystiedot:

Maarit Mäkelä
050 3737 044
maarit.makela@viexpo.fi.