Päivä Senior Advisorina Viexpolla

Päivä Senior Advisorina Viexpolla

Kirjoittanut Martina Buss

Viexpon kansainvälistymisasiantuntijalle jokainen työpäivä on erilainen. Yhteistä on kuitenkin se, että yrityksiä autetaan viennin ja kansainvälistymisen kysymyksissä – joka päivä.

Vientineuvontaa tekevät meillä kaikki, ja aina yritysten tarpeiden mukaan. Joku on enemmän erikoistunut yritysryhmien vientiprojekteihin, joku markkinaselvityksiin ja kolmas analyysi- ja konsultointipalveluihin. Yhden kanssa pääset messuille ja toisen kanssa markkinaselvitysmatkalle, kunhan rajoituksista päästään.

Kansainvälistymisen asiantuntijamme ovat päivittäin yhteydessä suoraan yrityksiin. Jokaiselle yritykselle tarjotaan sen tarvitsemaa apua, ja yhteistyöverkostostamme löytyykin aina lisäapua, jos sille on tarvetta.

Kansainvälistymisasiantuntijoillemme onkin yhteistä se, ettei yksikään työpäivä ole toisensa kaltainen – jokainen kuitenkin yhtä mielenkiintoinen.


Caritan työpäivä alkaa tällä kertaa tapaamisella seitsemän yrityksen kanssa, jotka osallistuvat Caritan vetämään vientiprojektiin Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi. Yrityksillä on edessä valintojen hetki, kun he saavat kuulla markkinaselvityksiä tarjoavien yritysten pitchauksia. Valinta on projektin onnistumisen kannalta yrityksille tärkeä, ja Caritan asiantuntemusta tarvitaan, että yritykset osaavat huomioida omalle toiminnalleen sopivan yhteistyökumppanin. Viexpolaisilla on onneksi paljon kokemusta ja laajat verkostot, joten tarjouksia on saatu kattavasti.

Yritysryhmien vientiprojektit ovat Caritan osaamisaluetta. Hän on onnistuneesti toteuttanut useampia projekteja ja saanut kiitosta osallistuvilta yrityksiltä. Viexpon rooli näissä projekteissa on hallinnoijan rooli, ja läheinen tuki yrityksille.

Caritalla on myös laajempi vastuu siitä, että Keski-Pohjanmaan yritykset tietävät Viexposta ja sen toiminnasta, ja osaavat hyödyntää tarjolla olevaa tukea ja apua. Siksi onkin ihan tavallista, että Carita lähtee vientiasioissa toimitusjohtajan mukaan vuosittaisiin tapaamisiin kuntien päättäjiä kanssa.

Yhteistyö maakunnan eri toimijoiden kanssa on hyvää, ja sitä tehdään ihan käytännön tasolla. Tällä hetkellä työnalla on yhteistyössä Ammattikorkeakoulu Centrian kanssa toteutettava WINWIN-kasvuohjelma. Tänään iltapäivällä valmisteltiin työpajakokonaisuuksia brändin rakentamisesta ja myyntivalmennuksesta.

Työpäivät Viexpolla ovat kyllä tosi vaihtelevia. Yhden viikon aikana tulee oltua parhaimmillaan tekemisissä yli 20 eri yrityksen kanssa. Toki tämä tarkoittaa monesti sitä, että samaan aikaan on menossa monta eri asiaa ja välistä ei tahdo pysyä itsekään perässä. Touhua ja tekemistä on paljon ja aika ei tahdo aina edes riittää kaikkeen kivaan. Mutta mukavinta tässä on, että tekemiset ja työ liittyvät yleensä aina positiivisiin asioihin asiakkaiden kanssa. Tästä työstä saa isoja ja pieniä onnistumisen tunteita lähes päivittäin.

-Carita


Annen työpäivä lähti tänään käyntiin Kurikan toimistolta, jossa hän käy viikoittain tapaamassa alueella toimivia yritysneuvojia ja alueen yrityksiä. Yhteistyö on aina helpompaa, kun tavataan usein ja myös kahvikupposen äärellä. Tänään ohjelmassa oli yleistä alueen vientitoiminnan kehittämisen ideointia.

Anne vastaa myös Etelä-Pohjanmaan alueen yritysten vientiosaamisen kasvattamisesta ja Viexpon toiminnasta tiedottamisesta. Anne onkin aktiivisesti yhteydessä muihin alueella toimiviin yritysneuvojiin, ja yhdessä huolehditaan siitä, että tieto Viexpon tarjonnasta ja palveluista kulkee yrityksiin asti. Myös Anne vierailee kunnissa ja yrittäjäjärjestöissä kertomassa Viexpon toiminnasta ja kuulemassa kuntien näkemyksiä vientitoiminnan edistämiseksi alueen yrityksissä.

Iltapäivällä Annella on Team-kokous kokoamansa Group Explorer projektin yritysten kanssa. Kyseessä on metallialan yritysten yhteistyöprojekti, ja iltapäivällä käydään tilanne katsaus projektin toimenpiteiden etenemisestä. Tavoitteena on myös kutsua Ruotsissa toimivia yrityksiä vierailulle Suomeen, ja rajoitusten purkamisen myötä vierailu alkaa näyttää mahdolliselta.

Annella on myös työnalla NordicHubin alle kuuluvan webinaari yhteistyössä Pohjois-Suomen rakennusalan klusterin kanssa. Webinaari toteutetaan jo huhtikuun alussa, joten markkinointi on saatava hyvään vauhtiin.

Lisäksi Anne kokoaa yritysryhmää näytteilleasettajaksi kesäkuussa järjestettäville Elmia Wood messuille Jönköpingiin. Kyse on maailman suurimmasta kansainvälisestä metsämessutapahtumasta, joten näkyvyyttä messuilla saa Anne opastuksessa laajasti.

Työpäivät ovat todellakin erilaisia ja mielenkiintoisia. Parasta ovat keskustelut yritysten edustajien kanssa varsinkin silloin kun heille voi olla jotenkin avuksi.

Myös yhteistyöverkosto antaa tukea toiminnoille, ja kollegat ovat huipputyyppejä !

-Anne


Kåre on erityisesti viime aikoina keskittynyt elintarvikealan viennin edistämiseen. Luomuelintarvikeyritysten vientiprojektin kokoaminen ja toteuttaminen on Kåren pöydällä, siinä hänellä onkin riittänyt tekemistä. Mukana on yrityksiä useammasta maakunnasta, ja jokaiselle yritykselle on räätälöity sille sopiva kokoonpano eri toimenpiteistä. Projektin puitteissa on suunniteltu webinaari Tuotannon ja pakkausten suunnittelu ja tuotekehitys, joka toteutetaan jo ensi viikolla. Webinaari on avoin muillekin kiinnostuneille alalla toimiville yrityksille.

Kåre on myös asiantuntijana mukana West Coast Food Export Kick-Start -ohjelmassa, joka on länsirannikolla sijaitseville elintarvikeyrityksille tarkoitettu aktivointikampanja, jonka päämääränä on yritysten viennin käynnistäminen. Ohjelmaan onkin suunniteltu mm. verkostoitumispäivä Foodwestilla ja tapahtuman suunnittelu saa Kåren istahtamaan Teams-kokoukseen heti lounaan jälkeen.

Myöhemmin iltapäivällä Kårella on tapaaminen yrityksen kanssa, jolla on aikomuksia viennin aloittamisesta. Tarkoituksena on käydä yrityksen kanssa läpi viennin edellytyksiä. Vientineuvonnassa apuna on Viexpon laatima check-list, jossa kootusti mukana kaikki huomioitavat seikat. Yritys on voinut tutustua muistilistaan jo etukäteen ja siksi Kåre pääseekin suoraan asiaan yrityksen kanssa. Seuraavat askeleet löytyvät ihan varmasti.

Kåre vastaa siitä, että Pohjanmaan alueen yritysten tietouteen saadaan Viexpon toiminta ja palvelut. Hän lähteekin siksi toimitusjohtajan mukana vuosittaiselle kuntakierrokselle ja tapaa alueen kuntien toimijoita ja saa kuulla heidän toiveitaan ja odotuksiaan. Samalla kunnat pääsevät kuulemaan Viexpon näkemyksistä ja suunnitelmista.

Viexpolla jokainen päivä on erilainen, ja työtehtävät muotoutuvat omien vahvuuksien mukaan.
Se on aivan parasta!

-Kåre


Maaritilla on heti aamusta tapaaminen yrityksen kanssa, joka on tilannut Viexpon toteuttamaan ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden analyysipalvelun. Maarit on tutustunut etukäteen yrityksen tietoihin ja hänellä onkin paljon annettavaa tälle yritykselle, jotta yritys voi ottaa seuraavat askeleet kansainvälistymisen polulla. Vaikuttaa siltä, että yritys on hyvällä tiellä ja analyysin avulla yritykselle saadaan paperille konkreettinen suunnitelma toimenpiteistä, joiden mukaan edetä. Sekä yritys että Maarit ovat mielissään onnistuneesta tapaamisesta.

Maaritilla on vahvaa osaamista viennin johtamisesta ja strategisesta suunnittelusta. Hän on luonut viennin johtamisesta kattavan esitysmateriaalin, jota voidaan tarjota koulutusta toivoville. Tänään Maarit viimeistelee artikkelia, jonka on kirjoittanut yritysten avuksi. Jokaisen yrityksen tulee aina suunnitella viennin aloittamista ja huomioida kriittiset kohdat suunnittelussaan. Maaritin artikkeli avaa näitä kriittisiä näkökohtia yrityksille.

Iltapäivällä Maarit osallistuu myös ammattikorkeakoulu Centrialla WINWIN-kasvuohjelman suunnittelutapaamiseen. Hänellä on aikaisempaa kokemusta laajojen kasvuohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta, ja onkin innokas näkemään, miten kokemuksia voidaan hyödyntää tässä yhteydessä. Viexpolla on vastuunaan vientikokonaisuus, ja siinä Maaritilla on suuri rooli.

Tässä työssä parasta on ehdottomasti monipuolisuus!

-Maarit


Minnalla on tänään edessään markkinaselvityksen läpikäynti yritysasiakkaan kanssa. Tapaamisessa Minna käy läpi markkinaselvityksessä esiin tulleita asioita yrityksen kanssa ja yhdessä pohditaan, mitä ne tarkoittavat yrityksen kannalta ja millaisia toimenpiteitä ne edellyttävät ja mitkä ovat seuraavat askeleet kansainvälistymisessä.

Iltapäivälle on suunniteltu kokous EnergyWeekin ohjelman suunnitteluun. Minna on ollut mukana Energy Weekin suunnittelussa ja toteutuksessa useamman vuoden, joten on luonnollista, että hän on mukana myös tänä vuonna. Team Finland-verkoston kanssa yhteistyössä toteutetaan kasvun rahoittamiseen liittyvä seminaari. Erityisenä näkökulmana seminaarissa on vienti ja kasvu viennin kautta.

Minnan pöydällä on myös venealan alihankkijoille suunniteltu yritysryhmän vientiprojekti, johon kuuluu erilaisia toimenpiteitä alan yritysten viennin edistämiseksi. Venealan vienninedistämismatka tammikuussa onnistui erinomaisesti, ja palaute on ollut hyvää. Minnalla onkin pohdinnassa hyvien kokemusten siirtäminen myös tuleviin vienninedistämismatkoihin.

Tässä työssä saa olla suoraan yhteydessä yrityksiin ja auttaa niitä ihan konkreettisesti.

-Minna


Kansainvälistymisasiantuntijoillemme onkin yhteistä se, ettei yksikään työpäivä ole toisensa kaltainen – jokainen kuitenkin yhtä mielenkiintoinen.

Ota yhteyttä kansainvälistymisasiantuntijoihimme!