Pertti Kinnusen ajatuksia Vientilähettiläs-tunnustuksen tiimoilta

Pertti Kinnusen ajatuksia Vientilähettiläs-tunnustuksen tiimoilta

Ensinnäkin, vielä kerran isoot kiitokset valinnastani vuoden 2018 Vientilähettilääksi. Arvostan tätä tunnustusta erittäin paljon, koska sen on myöntänyt Viexpo, viennin ja kansainvälistymisen vanhin, osaavin ja pätevin asiantuntijaorganisaatio alueellamme. Lisäksi tunnustuksen viime vuonna Suomen 100-vuotisjuhlavuonna saaneet ovat niin kovaa joukkoa, että siihen kuuluminen on suuri kunnia.

 

Olen aina kokenut viennin ja kansainvälistymisen joukkuepeliksi. Tähän on ehkä luontevana alkusyynä se, että oma kansainvälisen kaupan ja yhteistyön urani alkoi vuonna 1982 kääntäjän ja tulkin tehtävistä. Tulkkihan on aika oleellinen osa myyjän ja ostajan, kauppiaan ja asiakkaan sekä ylipäätään eri yhteistyökumppanien välistä yhteistyötä ja -peliä. Käytännössähän siitä ei tulisi ilman tulkkia yhtään mitään, jos yhteinen kieli puuttuu.

Kääntäjän ja tulkin tehtävistä siirryin vuonna 1992 vientikaupan tehtäviin ja myös niissä sain monesti havaita yhteistyön sekä välttämättömäksi että hyödylliseksi, varsinkin silloin, kun asiakkaalle halutaan tarjota suurempia kokonaisuuksia. Tätä yhteistyötä ja joukkuepeliä olen pyrkinyt edistämään kolmen pohjalaismaakunnan yritysten, organisaatioiden ja sidosryhmien välillä myös vuodesta 1999 lähtien, jolloin tulin Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin palvelukseen.

 

Näen erittäin tärkeäksi edelleen edistää ja kehittää vientiin pyrkivien yritysten yhteistyötä ja verkostoja kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Omat maakunta- ja kielirajamme ylittämällä ja monipuolisesti verkostoitumalla luomme parhaat edellytykset sille, että saamme alueemme koko potentiaalin käyttöön. Yhdessä, verkostojen osaamiseen ja kontakteihin tukeutumalla on huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa mennä uusille markkinoille. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun vientimarkkinat ovat kaukana niin maantieteellisesti kuin kulttuurillisestikin.

 

Haluan nostaa esiin myös Vientikillan merkityksen alueemme kansainvälistäjänä. Jo 25 yhtäjaksoisesti toimineena yritysverkostona Vientikillalla on erittäin suuri merkitys erityisesti alueemme pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen edistäjänä ja rohkaisijana. Vientikilta kokoaa alueemme viennistä kiinnostuneet yritykset sekä vientiä ja kansainvälistymistä tukevat asiantuntijaorganisaatiot yhteen ”saman katon alle” kerran kuussa hyvin avoimessa ja mutkattomassa hengessä. Voisin kuvitella, että tämänkaltainen ja näin pitkään jatkunut yritysten omaehtoinen ja itseohjautuva kansainvälistymisverkosto on ainutlaatuinen jopa koko valtakunnan mittakaavassa. Eräänlainen pohjalaisten ”hyvin kätketty salaisuus” 😉.

 

Terveisin,

Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari