Pohjoisen investoinnit ovat miljardiluokkaa
–ymmärrämmekö todella tarjoutuvat mahdollisuudet?

Pohjoisen investoinnit ovat miljardiluokkaa
–ymmärrämmekö todella tarjoutuvat mahdollisuudet?

Pohjoiseen suunnatuista valtavista investoinneista uutisoitiin hiljattain. Kyse on miljardeista euroista ja kymmenistä tuhansista työpaikoista Ruotsin, Suomen ja Norjan pohjoisosiin. Erityisesti Pohjois-Ruotsi ja Norrbottenin alue nostettiin uutisotsikoihin. Lisäksi uutisoitiin Perämeren vetyverkkosuunnitelmista, joka toteutuessaan mahdollistaisi kymmenien miljardien eurojen investoinnit tuulivoimaan ja puhtaan vedyn tuotantoon. Kun kyse on näin mittavista investoinneista alueelle, joka on jo valmiiksi lähellämme, meidän tulee kuunnella ja ottaa kuulemamme vakavasti. Pohjoismainen yhteistyö on aina hyvä ratkaisu. Alueella on jo olemassa tahtotila yhteiseen tekemiseen ja pohjoismaiseen yhteistarjontaan.

Yritysten huomio tulee nyt kiinnittää näihin pohjoisiin investointimarkkinoihin. Tästä kannattaa puhua laajasti ja riittävästi, että todella ymmärretään tarjoutuneet mahdollisuudet ja potentiaali. Missään tapauksessa kenelläkään ei ole varaa jäädä ulkopuolelle.

Merenkurkun alue on tästä näkökulmasta ihanteellinen toiminta-alue, jota meidän tulee ajatella omanamme. Olemme jo valmiiksi hyvin lähellä Pohjois-Ruotsin ja Norjan suuria kehittyviä alueita. Meillä on lähellä myös Merenkurkun neuvosto, ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue (eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä), jonka tarkoituksena on edistää valtionrajat ylittävää yhteistyötä. Tässä yhteydessä sen merkitys on ensiarvoisen tärkeää.

Kuka pääsee toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet ja siten osaksi investointeja?

Vihreään siirtymään helposti liitettävät toimialat, kuten tuulivoiman, akkutehtaiden, kaivostoiminnan ja infra-alan toimijat luonnollisesti tulevat ensimmäisenä mieleen. Työvoimaa tarvitaan tuhansittain, ja kun alueelle siirtyy osaavaa työvoimaa, tulevat perheet luonnollisesti mukana. Puolisoille tulee olla myös työtä ja lapsille päivähoitoa, kouluja ja vapaa-ajan toimintaa. Yhtäkkiä toimialojen kirjo on laajentunut kattamaan aloja, jotka eivät ensiksi tulleet mieleen. Tarvitaan siis varsinaisten investointien lisäksi paljon muita investointeja perheiden ja työvoiman houkuttelemiseksi. Yritysten tuleekin nyt olla asialla ja miettiä, miten päästä mukaan ja mitä voi tarjota.

Lähtökohtaisesti kyse on renkaista vedessä. Vaikka yrityksellä ei suoraan ole tarjota ratkaisuja tuulivoimaan tai akkutehtaaseen, voi sillä olla ratkaisuja infran, rakennusteollisuuden tai alihankinnan alalla, tai vaikka elintarvikealalla. Mitä alueen kehittyessä tarvitaan, voidaanko tarjota yhdessä jotain uutta?

Yritysten kannattaa olla aktiivisia ja uteliaita, tutkia, mihin omalla osaamisella voi vaikuttaa ja missä olla osallisena. Kun käytetään aikaa tulevaisuuden määrätietoiseen suunnitteluun, kauaskatseisuuteen, ennakointiin ja proaktiivisuuteen, aktiivisuus palkitaan.

Miten pääsee mukaan?

Alueeseen ja sen toimijoihin kannattaa lähteä tutustumaan, mielellään yhdessä ryhmänä ja eri toimijoiden kanssa. Aina ei ole tarpeen lähteä tekemään kauppaa, vaan ottamaan selvää ja tunnustelemaan.

Pienten toimijoiden kannattaa lähteä yhdessä, hyödyntäen vertaisten osaamista jo kotimaassa ja kooten tietoa esim. yritysryhmien toiminnan kautta. Pienten toimijoiden ei kannata kilpailla keskenään vaan lyöttäytyä yhteen isommaksi toimijaksi, joka tarjoaa laajempaa tai syvempää osaamista.

Pohjois-Ruotsiin pitää myös etabloitua, toimintaa ei voida hoitaa vain kotikonttorilta. Tässä kannattaa hyödyntää verkostoja, joka nopeuttaa ja helpottaa etabloitumista. Yritysten kannattaa hyödyntää muiden osaamista, ja keskittyä itse omaan erikoisosaamiseensa ja tehdä se hyvin. Kannattaa olla aktiviinen markkinoita kohtaan, mutta apuakin voi pyytää.

Muista!

Kilpailijat muista maista ovat jo vauhdissa, verkostoituvat, luovat kontakteja ja yhteistyösopimuksia, eikä meillä ole varaa eikä aikaa jäädä odottelemaan. Pohjoisessa tapahtuu jo nyt, ja meidän on oltava asialla juuri nyt.

Kysy lisää:

Kristian Schrey
Toimitusjohtaja
+358 50 572 8253
kristian.schrey@viexpo.fi