Vene- ja laivanrakennusalan alihankintayrityksille

Vene- ja laivanrakennusalan alihankintayrityksille

Uusia markkinoita ja asiakkaita


MIKÄ?

Hanke on tarkoitettu yrityksille, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluja alihankintana vene- ja
laivanrakennus-aloille. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä ja pitkäjänteisesti kartoittaa uusia
markkina-alueita ja asiakkaita hankkeessa mukana oleville yrityksille, sekä lisätä yritysten valmiuksia toimia vientimarkkinoilla. Hankkeessa valitaan yritysten tarpeiden mukaan 3-4 kohdemarkkinaa, joihin ensisijaisesti keskitytään.

Hanke tarvitsee käynnistyäkseen 4–6 osallistuvaa yritystä, ja hankkeen kesto on n. 1,5 vuotta. Tarkoitus on hakea hankkeelle rahoitusta Maaseuturahastolta, ja arvioitu kokonaiskustannus/yritys on n. 7000e. Rahoituksen osuus on 75% kokonaiskustannuksista, yrityksen oma osuus on 25% kokonaiskustannuksista, eli n. 1750e.

MITEN?

Hankkeen sisältö:

  • Koulutuksia osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi, sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä viennissä
  • Asiakaskontaktihaku ja tapaamisten sopiminen osallistuville yrityksille kohdemarkkinoilla
  • Verkostoitumista sekä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa että kansainvälisesti
  • Asiantuntijavierailuja, joissa yritykset saavat tietoa liittyen esim. kansainvälisen venevalmistuksen alihankinnan toimintatapoihin ja laivanrakennus-hankkeiden alihankintaverkostoon pääsemisestä
  • Vierailuja messuilla ja muissa tapahtumissa, jotka nähdään tärkeiksi hankkeen tavoitteita silmällä pitäen

Viexpo toimii hankkeen hallinnoijana ja projektipäällikkönä koordinoiden hanketta sekä hankkeen toimenpiteitä, hoitaen kaikki käytännön työt.

MIKSI?

  • Hanke lisää konkreettisilla toimilla yritysten markkinatietoa uusista markkinoista ja luo kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin kansainvälisillä markkinoilla
  • Hanke edesauttaa yritysten verkostoitumista ja asiantuntijavierailujen ja uusien kontaktien avulla lisää yritysten kyvykkyyksiä sekä yrityksen kehittämisessä että kansainvälistymisessä
  • Koulutusten avulla yritykset saavat työkaluja uusille markkinoille lähtemiseen ja ovat paremmin valmistautuneita kansainvälistymiseen


Kiinnostuitko?


Ota yhteyttä:

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi
0505738876

Minna Jakobsson
minna.jakobsson@viexpo.fi
0505727404


Tarkempaa tietoa yritysryhmille suunnatuista vientiprojekteista löydät palveluistamme.