Viexpon aluevastaava uudistus lähtenyt hyvin käyntiin

Viexpon aluevastaava uudistus lähtenyt hyvin käyntiin

Viexpo on vuoden 2019 alusta uudistunut ja huomioinut erityisesti oman toiminta-alueensa kolme maakuntaa. Kullekin toimialueen maakunnista on nimitetty aluevastaava, Area Manager, jonka tehtävänä on auttaa oman maakuntansa pk-yrityksiä aloittamaan ja kehittämään vientiä.

”Nyt kun meillä on aluevastaavat, saamme paremman kokonaiskuvan Viexpon toimialueista, ja yhdessä tekeminen korostuu. Tietysti meillä on myös asetettuja tavoitteita, koskien esimerkiksi asiakastapaamisia, joita aluevastaavien nimitys helpottaa.” toimitusjohtaja Kristian Schrey kiteyttää.

Aluevastaavat koordinoivat oman alueensa toimintaa, jolloin tieto siitä, mitä kullakin alueella on meneillään, välittyy paremmin ja nopeammin. Myös vastuunjakaminen on selkeämpää, vaikka odotuksissa onkin yhdessä tekeminen. Tavoitteena on, että uudistus tuo meille lisäarvoa ja asiakasyrityksillemme parempia tuloksia.

Uudistus on näkynyt yhteistyön lisääntymisenä ja näkyvyyden parantumisena

Aluevastaavat ovat jokainen korostaneet yhteistyön merkitystä ja asettaneet tavoitteeksi Viexpon näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamisen. Kaikki myös iloitsevat siitä, että jo muutamassa kuukaudessa nähdään positiivisia työn tuloksia.

Pohjanmaa

Pohjanmaan aluevastaavana toimii Katja Jankens, jonka työpiste sijaitsee Pietarsaaressa. Katja kertoo uudistuksesta:

”Panostamme enemmän alueisiimme kokonaisuutena, ja kokoamme päävastuun alueen tapahtumista ja yritysneuvonnasta yhdelle henkilölle, vaikka meillä on tietenkin koko Viexpon tiimi toteuttamassa toimenpiteitä alueillamme. Toimimme laajasti alueilla huolimatta toimipisteistämme. Uudistuksen myötä myös yritysten on helpompi löytää oikea yhteyshenkilö meiltä.”

Katjan erityisosaamisalueena on Skandinavia, erityisesti Norja, ja hän toimii mm. Nordic Gatewayn projektipäällikkönä. Lisäksi hän vastaa messujen toteuttamisesta ja yhteisosastojen sekä vienninedistämismatkojen järjestämisestä.

Aluevastaavana Katja haluaa auttaa hyvinvoivien eri alojen yritysten lisäksi myös pienempiä yrityksiä, joilla vienti ja kansainvälistyminen on vasta harkinnassa. Katja Jankensin vastuualueelta löytyy mm. metalli-, energia- ja venealan alihankinnan huippuosaamista. Hän haluaa jatkossakin panostaa myös yritysten väliseen yhteistyöhön.

”Yhteistyö yritysten välillä eri keinoin on erittäin tärkeää alueellemme. Haluaisinkin kehittää tätä yhteistyötä, nostaa tietoisuutta viennin mahdollisuuksia sekä nostaa alueemme yritysten profiilia ja tunnettuutta. Meillä on paljon hyviä yrityksiä, joissa tehdään korkealaatuisia tuotteita ja palveluja. Moni tarvitsisi lisää asiakkaita tulevaisuuden turvaamiseksi, ja monesti se on juuri viennin kautta mahdollista.”

Jankens mainitsee myös, että päätös uuden matkustajalautan rakentamisesta on hänen vastuualueellensa äärimmäisen tärkeä, lisäksi Pohjanmaalla panostetaan tällä hetkellä myös muiden liikenneyhteyksien parantamiseen, mikä on elinehto alueen yrityksille.

”Parantaakseen kilpailukykyään ja omaa asemaansa markkinoilla kannattaa yritysten olla uteliaita, selvittää uusien markkinoiden mahdollisuuksia ja hakea uusia ideoita maailmalta.”, Jankens lisää.

Katja mainitsee myös yhteistyön sujuvan aluevastaavien välillä:

”Koordinoimme yhdessä esim. eri tapahtumia, messuosallistumia ja yrityskäyntejä. Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä toimenpiteitä ja teemme paljon yhteistyötä yli aluerajojen. Kommunikointi ja yhteistyö toimii meillä erittäin hyvin, ja tämän toivon jatkuvan tulevaisuudessakin. Meillä on hyvä tiimi kasassa!”

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan aluevastaavana toimii Carita Pöntiö, jonka toimipiste on Kokkolassa. Carita Pöntiö omaa vahvan osaamisen yrittäjyyden ja yrityksen johtamisen puolelta.

Caritan mukaan aluevastaava-titteli selkeyttää asiakkaille sekä yhteistyö- ja sidosryhmille vastuunjakoa:

“Tiedetään, kuka henkilö vastaa pk-yritysten viennin avaamisesta ja kehittämisestä kussakin maakunnassa.”

Tänä vuonna Carita aikoo panostaa erityisesti siihen, että Viexpo tulee entistä tunnetummaksi Keski-Pohjanmaan alueen yrityksille. Hän käy tällä hetkellä läpi erityisesti elintarvikealan pk-yrityksiä. Viexpo toimii partnerina SeAMK:n hallinnoimassa hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää pohjanmaan maakunnissa olevien pk-yritysten vientivalmiutta ja -osaamista. Samalla ollaan myös kasaamassa yritysryhmähanketta, Pohjanmaalta Japaniin, ja siihen on tulossa mukaan yrityksiä myös Keski-Pohjanmaalta.

Carita Pöntiö kertoo, että aluevastaavat tekevät yhteistyötä esimerkiksi yritysryhmähankkeiden parissa:

“Toiveena on, että päästään myös näkemään toisiamme tasaisin väliajoin.

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan aluevastaavana toimii Juha Lahtinen, jonka toimipiste on Kurikassa ja Lapualla. Juha aloitti työt Viexpolla tämän vuoden alussa samaan aikaan kun uudistuskin otettiin käyttöön.

“Uudistus ei sinällään ole minulle uudistus, koska olen juuri liittynyt tiimiin, eikä tietoa ole edellisestä toimintamallista. Uskon, että näkyvyytemme paranee maakunnissa tällä nykyisellä toimintamallilla.” Juha pohtii.

Juha Lahtiselle on kertynyt käytännön kokemusta viennistä ja viennin johtamisesta, vientiverkostojen rakentamisesta, jälleenmyyjien ja agenttien valinnasta. Hän on työskennellyt 20 vuotta teknologiateollisuuden yrityksissä, erityisesti maa- ja metsätalouskoneiden viennistä on kertynyt kokemusta.

Lahtinen aikoo panostaa Viexpon uudelleenlanseeraukseen Etelä-Pohjanmaan alueella; näkymiseen kentällä ja yrityksissä. Suunnitelmissa on saada myöskin enemmän yrityskontakteja.

“Kaikki on uutta Viexpon kuvioissa, joten odotukset liittyvät juuri asiakkaiden tapaamiseen ja oppimiseen siitä, mitä asiakkaat tarvitsevat ja rohkaisemiseen heitä lähtemään maailmalle.”

Lahtinen summaa aluevastaavien yhteistyön seuraavasti:

“Tällä hetkellä paljolti jutellaan asioista keskenämme, yhteistyötavat muodostuvat tässä vuoden mittaan.”

Ammattilaiset työssään

Toimitusjohtaja Kristian Schrey on katsellut aluevastaavauudistuksen vaikutuksia ja iloitsee saavutuksista:

”Ei voi olla kuin ylpeä, että Viexpolla toimii aluevastaavina loistavat ja osaavat henkilöt, jotka ottavat ammattitaidolla vastuun alueistaan.”

 

Haastattelun ovat tehneet harjoittelijamme Aila Helistenkangas ja Susanne Blomqvist