Viexpon tuoreen vientilähettilään Mika Anttilan ajatuksia

Viexpon tuoreen vientilähettilään Mika Anttilan ajatuksia

“Ulos maailmaan!” (G.A.Serlachius)

Vienti on Suomen elinehto, jonka merkityksen kansakunnallemme jo entisaikojen maamme teollistajat osoittivat omalla yritystoiminnallaan ja esimerkillään. Viennissä on syytä omata ”mitään pelkäämätön” luonne ja avoin mieli. Maailma on täynnä mahdollisuuksia ja asiakkaita hyville suomalaisille tuotteille; olkoon nämä sitten henkisiä, aineellisia ja useinkin näiden yhdistelmiä. Joka tapauksessa kaikilla suunnittelemillamme, valmistamillamme ja myymillämme tuotteilla on jokin tarkoitus ja tarve, jonka ne tyydyttävät myös vientimarkkinoilla. Parhaimmillaan omat ”rekkuleemme” tuottavat merkittävää lisäarvoa yhdistettynä asiakkaidemme omiin tuotteisiin ja siten ovat tarpeellisia erittäin laajalle joukolle ihmisiä koko arvoketjussa.

Yrityksen vientitoiminta vaatii omistajan tahdon ja sitoutumisen. Yrityksen suunta ja liikeidea on oltava selvä ja hyvin perusteltu, koska siinä ovat omat ja usein myös lainatut rahat pelissä. On pidettävä huolta liiketoiminnan kannattavuudesta, koska vain tämä mahdollistaa yrityksen kasvun.  Tähän kokonaisuuteen on sitoutettava koko henkilöstö ja suunniteltava toimenpiteet, joilla matkaan voidaan lähteä.

Tuotteemme ei tarvitse olla maailman paras, koska eivät sitä ole myöskään kansainvälisten kilpailijoidemme tuotteet. Heillä voi olla pieni etumatka ajallisesti ja teknologisesti, mutta usein he ovat aloittaneet hyvinkin samanlaisista lähtökohdista. Heistä voimme toki aina oppia, mutta siitä huolimatta on uskallettava mennä markkinoille omilla vahvuuksilla ja kohdattava kilpailu semmoisenaan kuin se kulloinkin tulee vastaan. Edelleen pitää kutinsa vanha totuus, että ole aina valmiina nimeämään kolme ylivoimaista argumenttia tuotteellesi.

Kohdemarkkina voi olla globaali tai hyvinkin rajattu, mutta toimintakenttä on kartoitettava ja tiedusteltava etukäteen. Suomalaisia vientiyrityksiä tukevia kansallisia toimijoita on syytä käyttää mahdollisimman tarkoin hyväksi. Nämä organisaatiot on luotu pitkän ajanjakson myötä ja niihin kertynyt merkittävä osaaminen on meidän kaikkien käytössä. Maailmalla kannattaa luoda verkostot, joiden varaan omat toiminnot voi perustaa ja mikä tärkeintä näistä verkostoista on pidettävä erinomaisen hyvää huolta. Totuuden hetki koittaa joka ainut kerta, kun asiakas ottaa tuotteemme käyttöönsä. Tuollakin hetkellä on syytä pitää kirkkaana mielessä, että yrityksen tärkein henkilö on aina asiakas.

Kiitos tunnustuksesta. Työ jatkuu.

Mika Anttila
Alamarin Jet Oy:n operatiivinen johtaja