Viexpon vuoden 2022 Vientilähettiläät valittu

Viexpon vuoden 2022 Vientilähettiläät valittu

Osuuskunta Viexpo nimeää vuosittain Viexpon Vientilähettilääksi yhden yrityksen ja yhden henkilön. Haluamme kiittää Vientilähettiläitä heidän arvokkaasta työstään kolmen Pohjalaismaakunnan viennin ja vientiyritysten hyväksi.

Toivomme, että Vientilähettiläät edelleen jakavat osaamistaan alueen kansainvälistä yritystoimintaa jo harjoittaville tai sitä harkitseville yrittäjille.


Viexpon vuoden 2022 Vientilähettilääksi on valittu Thomas Palmgren sekä Veljekset Ala-Talkkari Oy.

Thomas Palmgren on jo pitkään tehnyt tärkeää työtä Suomen viennin hyväksi. Toimiessaan kansainvälisten asioiden päällikkönä Suomen Yrittäjissä, Thomas on ollut mukana luomassa konkreettisesti edellytyksiä suomalaisille yrityksille kehittyä ja luoda kasvua viennin ja kansainvälistymisen kautta. Team Finland -verkoston johtoryhmän jäsenenä Thomasilla on ollut tärkeä rooli myös vientiyritysten tukitoimintojen parantamisessa Suomessa. Vahvan kokemuksensa, tietämyksensä ja laajojen verkostojensa ansiosta Thomas on roolissaan hallituksen jäsenenä myös pystynyt antamaan hyviä neuvoja Viexpon toiminnan kehittämisessä.

Kuvassa Thomas Palmgren (vasemmalla) ja Kristian Schrey, Viexpo


Thomas Palmgren on hyvin mielissään Viexpon Vientilähettiläs -nimityksestä.
Pohjanmaan yritykset pärjäävät hyvin kansainvälisillä markkinoilla. Viexpolla on ollut ja on myös jatkossa tässä oma tärkeä roolinsa.
Osuuskunta Viexpo on Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkö. Mielestäni ”best practice” esimerkki siitä, miten alueellista kv-edistämistä kannattaa rakentaa, Thomas pohtii.


Vuonna 1955 perustetulla lapualaisella Veljekset Ala-Talkkari Oy:llä on pitkä ja ansiokas kokemus viennistä alkaen 1980-luvulta. Yrityksen tuotteita viedään lähes jokaiseen Euroopan maahan sekä kauemmaksi kuten USA:han, Kanadaan ja Australiaan. Vienti muodostaakin noin puolet yrityksen kokonaismyynnistä. Yrityksen tärkeimmät vientituotteet ovat lämmityslaitteet, jonka lisäksi tiettyihin maihin viedään paljon ympäristönhoitokoneita, kuten lumilinkoja.

Veljekset Ala-Talkkari Oy on loistava esimerkki siitä, mitä pitkäjänteinen vientitoiminta tarkoittaa sekä mitä sillä voi saavuttaa. Yritys on muun muassa useiden vuosien ajan osallistunut aktiivisesti alansa merkittäviin kansainvälisiin messuihin. Näissä he ovat päässeet kerralla tapaamaan toimintansa kannalta tärkeimpiä ihmisiä, kuten olemassa olevia ja potentiaalisia jälleenmyyjiä eri maista. Lisäksi yrityksen tuotteet ovat ajan hermolla. Yritykseltä löytyy esimerkiksi laaja valikoima kustannustehokkaita lämmityslaitteita aina yksittäisistä laitteista kokonaisvaltaisiin avaimet käteen ratkaisuna toimitettaviin lämmityskontteihin.

Veljekset Ala-Talkkarit Oy:ssä oltiin mielissään Viexpon vientilähettiläs 2022-nimityksestä.
Antti Ala-Talkkari, yrityksen toimitusjohtaja, kertoo, että Viexpo on helpottanut yrityksen vientitoimintaa huomattavasti, ja erityisesti viennin avaamisessa Viexpon rooli on ollut merkittävä. Viennin aloittaminen on pk-yritykselle aina iso ja kallis ponnistus, kun tuloksistakaan ei ole varmuutta.
Veljekset Ala-Talkkari Oy on monesta näkökulmasta ajan hermolla juuri nyt, ja vaikuttaa siltä, että myös ensi vuodesta tulee hyvin työntäytteinen, Antti Ala-Talkkari kertoo.
Hienoa, saada tällainen tunnustus pitkäjänteisestä työstä viennin parissa. Tuntuu hienolta, kun yhteistyökumppani huomioi meidät tällä tavalla, iloitsee Antti Ala-Talkkari.

Kuvassa Veljekset Ala-Talkkari Oy:n henkilökuntaa ja Anne Viitala, Viexpo (keskellä).

Kiitämme Thomas Palmgreniä ja Veljekset Ala-Talkkari Oy:tä heidän arvokkaista panostuksistaan alueemme hyväksi, ja toivotamme heille onnea ja menestystä!