Viexpon vuosi 2021

Viexpon vuosi 2021

Osuuskunta Viexpon vuosi 2021 alkoi parhaalla mahdollisella tavalla, kun Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti lisäyksen toiminnan valtion rahoitukseen. Se on tervetullut tunnustus Viexpon, sen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä. Tämä antoi meille uutta voimaa jatkaa tätä erittäin tärkeää työtämme ja ennen kaikkea kehittää pohjoismaista yhteistyötä suomalaisten vientiyritysten hyväksi.

Haluan kiittää vientiyrityksiä ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Ennen kaikkea haluan kiittää henkilökuntaa erinomaisesta työstä, jossa se on ottanut loistavasti käyttöön uusia työskentelytapoja, osoittanut joustavuutta ja edelleen tukenut suomalaisia vientiyrityksiä erinomaisin tuloksin.

Kristian Schrey, toimitusjohtaja


Vuosikertomus 2021

Avaa koko pdf-tiedosto luettavaksi.

Vuosi 2021 oli Osuuskunta Viexpon 52. toimintavuosi

Aktiivisten jäsenten määrä vuoden 2021 lopussa oli jäsenrekisterin mukaan 195 jäsentä, joilla on hallussaan 248 osuutta.

Sääntömääräinen osuuskuntakokous pidettiin 27.5.2021 Pietarsaaressa. Kokoukseen tarjottiin myös mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Näistä yksi oli strategiakokous.

Viexpon henkilökunta koostuu 10 asiantuntijasta, ja lisäksi meillä on vuoden aikana ollut apunamme 4 harjoittelijaa.

Olemme olleet yrityksiin yhteydessä puhelimitse, s-postitse tai tapaamisissa reilut 5300 kertaa lähes 1000 eri yritykseen.

Vuonna 2021 järjestimme yhteensä 35 eri tapahtumaa, joissa oli mukana yli 1400 osallistujaa.

Perinne jatkui vuonna 2021, kun Caraway Finland Oy yrityksenä ja Mika Anttila henkilönä nimettiin Viexpon vientilähettilääksi.

Vuoden 2021 liikevaihto oli 280.693 euroa. Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat valtiolta saadusta tuesta 460.000 euroa, kunnilta saaduista tuista 123.262 euroa ja muista tuloista 2.791 euroa. Vuoden 2021 kokonaisliikevaihto oli 866.746 euroa.