Women With Impact goes Finland oli jymymenestys!

Women With Impact goes Finland oli jymymenestys!

WOMEN WITH IMPACT GOES FINLAND SAAPUI SUOMEEN!

Lähes kaksisataa ihmistä kokoontui eilen Hankenille kuuntelemaan inspiroivia puheenvuoroja yhdenvertaisuuden hyödyistä. Maailman yhdenvertaisimmista maista neljä on Pohjoismaita (Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi) ja siitä voimme olla ylpeitä.

Jo vuonna 1996 toteutettiin Devote (Development on womens own terms)-ohjelma Pohjanmaalla ja siitä lähtien olemme toimineet suunnannäyttäjinä. Women With Impact goes Finland tapahtuman tavoitteena oli inspiroida naisia kohtaamaan haasteita ja ottamaan johtajan roolin toiminnassa sekä rohkaista kaikkia vastustamaan vanhoja ennakkoluuloja. Vanhojen ennakkoluulojen murtaminen on valokuvaaja Tomas Gunnarssonin työtä. Tänä päivänä käytetään idiomeja kuten ”Heittää kuin tyttö” täysin päinvastaisessa merkityksessä. Sen sijaan, että idiomeja käytetään loukkaamiseen, ne yhdessä vaikuttavien valokuvien kanssa vastustavat vanhoja ennakkoluuloja ja saavat unohtamaan vanhat sukupuoliroolit. Valokuvat kertovat mahdollisuuksista. ”Et voi tulla siksi mitä et näe” korostaa Gunnarsson. Antoni Lacinai puolestaan osoittaa, että joskus naisten omalla kommunikaatiolla on tärkeä rooli muutoksessa. Hän kannustaa naisia paremmin hyödyntämään ja käyttämään auktoriteettiaan. Älä pyytele turhaan anteeksi ja pidä ylpeästi kiinni siitä vallasta, joka sinulla on.

”It’s not about forgetting men, it’s about including everyone”, sanoi Margareta Winberg Ruotsin entinen varapääministeri. Naisilla ja miehillä tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus saavuttaa valtaa. Feministi on se, joka näkee epäyhdenvertaisuutta ja puuttuu siihen. Muutos on mahdollinen, jos naiset haluavat ja toimivat sen eteen yhdessä. Nykyään esimerkiksi Ruotsissa on feministinen hallitus, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Muutoksen mahdollistamiseksi naiset puolueissa ja puolueiden ulkopuolella toimivat yhdessä, verkostoituivat ja osoittivat, että on naisia ja naisilla on osaamista.

Yhä tänä päivänä toimitusjohtajista suurin osa on miehiä. Mutta jos tulevaisuudessa naisten osuus johtoasemissa ja yritysten hallituksissa kasvaa, asiat muuttuvat paremmiksi. Yritys, jonka johdossa on sekä miehiä, että naisia menestyy paremmin, koska saatavilla on laajempaa kokemusta, uusia ideoita, luovuutta ja erilaisia näkökulmia. Nykyään on yhä eroja palkassa, kotitöiden jakautumisessa, eläkkeissä ja vanhempainjärjestelmässä. Usein pariskunnat kokevat itsensä yhdenvertaisina, mutta tilanne muuttuu, kun lapsia syntyy. Lasten synnyttyä, naiset jäävät usein kotiin, saavat lisää lapsia ja huolehtivat kotitöistä, kun mies puolestaan työskentelee ja luo uraa. Kun jää kotiin, vaikuttaa se sekä uraan että eläkkeeseen. Kuukauden isyysloman jälkeen paluu töihin luo sekin eriarvoisuutta parin välille. Siksi vanhempainjärjestelmää tulisi tarkkailla yksilön näkökulmasta eikä yksinomaan perheen näkökulmasta.

 On selvää, että vielä on paljon tehtävää, jotta saavutetaan yhdenvertaisuuden kannalta ideaali tilanne, jossa näitä epäkohtia ei esiinny. Siksi tämä tilaisuus on erinomainen, sanoo Ulf Grindgärds Pohjanmaanliitosta. Myös Sari Uitto kertoo, että hänellä jäi todella hyvä fiilis tapahtumasta ja hän toivoo, että järjestettäisiin lisää vastaavia tapahtumia. Muutoksen mahdollistamiseksi täytyy vastustus murtaa, tarvitaan lisää tietoa ja tilastoja, enemmän painetta yritysten suuntaan, pitkäjänteistä tavoitteiden asettamisesta sekä kovaa työtä yhdessä.

Muutos tapahtuu hitaasti ja siksi täytyy aloittaa hyvissä ajoin nuorista, sanoo Marica Lassus Wärtsilästä ja miettii, miten syvällä ennakkoluulot oikeastaan ovatkaan. Tavoitteena on aito tasa-arvo. Ei enempää eikä vähempää. Naiset voivat tehdä muutoksen olemalla itsensä sankari, lopettaa Shaima Abdekmageed Vaasan yliopiston tohtoriopiskelija.