WOMEN WITH IMPACT GOES FINLAND nådde stor framgång!

WOMEN WITH IMPACT GOES FINLAND nådde stor framgång!

WOMEN WITH IMPACT KOM TILL FINLAND!

Cirka två hundra människor samlades till Hanken igår för att lyssna på inspirerande tal om nyttan av jämställdhet.

Av världens mest jämställa länder är fyra från Norden (Finland, Island, Norge och Sverige) och det är något att vara stolt över. Redan i 1996 förverkligades Devote (Development on womens own terms) – program i Österbotten och sedan dess har vi varit vägledare för jämlikheten. Målet med Woman With Impact Goes Finland evenemanget var att inspirera kvinnor att ta utmaningar och ledares roll i verksamhet och uppmuntra alla att motarbeta de gamla fördomarna. Att motarbeta de gamla fördomarna är något genusfotografen Tomas Gunnarsson fokuserar i sitt arbete. I dag används gamla idiom som ”Att kasta som tjej” helt tvärtom. I stället för att såra, så hjälper idiom och effektfulla bilder att motarbeta de gamla fördomarna och glömma gamla könsroller. Bilderna visar möjligheterna. ”Du kan inte bli vad du inte kan se” betonar Gunnarsson. Antoni Lacinai i sin tur hänvisar att ibland spelar också kvinnornas egen kommunikation en viktig roll i förändringen. Han uppmuntrar kvinnorna att bättre utnyttja och använda sin auktoritet. Be inte ursäkta onödigt och behåll stolt den makt som du har.

”It’s not about forgetting men, it’s about including everyone”, sade Margareta Winberg Sveriges f.d. vice statsminister. Kvinnor och man borde ha samma möjligheter att nå makt. Feminist är den som ser ojämlikhet och vill göra något åt det. Förändringen sker om kvinnorna bara vill och jobbar tillsammans. Till exempel i dag har Sverige feministisk regering men det var inte självklart att det gick så som det är i dag. För att göra en förändring så jobbade kvinnorna inom och utanför partierna tillsammans, nätverkade och visade att det finns kvinnor och det finns kvinnor med kompetens. I dag finns det ännu betydligt mer män på VD-nivån än kvinnor. Men i framtiden om det blir mera kvinnor i styrelsen och i ledning så blir det något annat, det blir bättre. Ett företag som har både kvinnor och män i ledning når bättre framgång eftersom man får flera erfarenheter, nya idéer, mera kreativitet och olika synvinklar.

I dag finns det ännu skillnader i lönen, fördelning av hemarbete, pensioner och föräldrasystem. Oftast tycker paren att de är jämställda men situation förändras när barnen födds. Då barnen födds så blir det vanligen så att kvinnor stannar hem, får mera barn och tar hand om hemarbete medan mannen jobbar och gå vidare på deras karriär. När man stannar hemma så påverkan den både på karriären och pensionen. Och när man måste återkomma att jobba efter en månads pappaledig så sätter det också ojämlikheten mellan paren. Därför borde föräldrasystem ses hellre från individens synvinkel i ställer för familjens synvinkel.

– Det är klart att det finns mycket att göra för att få en sånt ideal situation där man inte har det här problemet. Så därför är den här tilfälle bra, säger Ulf Grindgärds. Också Sari Uitto berättade att hon gick ett riktigt bra intryck om evenemanget, och hon hoppas att fler liknande evenemang ska ordnas i framtiden. För att göra förändringen så ska motståndet krossas, det behövs mera kunskap och statistik, mera press på företagen, långsiktiga mål och hårt arbete tillsammans.

Förändringen sker långsamt och därför måste vi börja i god tid med ungdomar säger Marica Lassus från Wärtsilä och funderar hur djupt ligger fördomarna. Målet är äkta jämställdhet. Inte mera och inte mindre. Kvinnorna kan göra förändringen genom att vara sin egen hjälte slutar Shaima Abdekmageed doktorand från Vasa universitet.