Klusterikehitystä vene- ja elintarvikealoille

Klusterikehitystä vene- ja elintarvikealoille

Cluster Development for Growth and Resilience in the Boat and Food Industry

Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordia ja Viexpo ovat käynnistäneet ClusDe-projektin (Cluster Development for Growth and Resilience in the Boat and Food Industry), joka toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Projektin tavoitteena on vahvistaa kahden tärkeän toimialan kasvumahdollisuuksia Pietarsaaren seudulla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.  Projektissa pyritään lisäämään yritysten välistä yhteistyötä ja tietoa klustereista, sekä selvittämään miltä mahdollinen alueellinen vene- tai elintarvikeklusteri voisi näyttää tulevaisuudessa.

Projektin aikana toteutetaan kyselyitä ja haastatteluja, sekä verkostoitumistapahtumia eri teemojen ympärillä.

”Olemme aktiivisesti yhteydessä vene- ja elintarvikealan yrityksiin ja infoamme näistä. Mikäli kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä meihin!” kehottavat Kåre ja Minna

Yhteyshenkilöt:

Minna Jakobsson, Senior Advisor, Osuuskunta Viexpo (veneala) minna.jakobsson@viexpo.fi

Kåre Björkstrand, Senior Advisor, Osuuskunta Viexpo (elintarvikeala) kare.bjorkstrand@viexpo.fi

Patrik Lindgren, Projektivastaava, Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordia, (veneala ja elintarvikeala, hallinnointi) patrik.lindgren@concordia.jakobstad.fi

Lue lisää: https://www.jakobstadsregionen.fi/fi/klusterikehitys/

Rahoittaja: Pohjanmaan liitto