Osuuskunta Viexpon opintostipendi 2023

Osuuskunta Viexpon opintostipendi 2023

Hae viimeistään 16.4.2023!


Viexpo ilmoittaa haettavaksi stipendit (à 250 €) kansainvälistymisen ja kansainvälisen kaupan opintoihin.

Stipendiä voivat hakea kokopäiväiset opiskelijat, jotka opiskelevat ammattikorkeakoulussa Viexpon toiminta-alueella: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • Hakijan yhteystiedot + henkilötunnus
  • Kotipaikkakunta
  • Pankkiyhteys/tilinumero
  • Opintolinja ja ammattikorkeakoulu
  • Stipendin käyttötarkoitus
  • Ote opintoselosteesta liitetään hakemukseen


Vapaamuotoinen hakemus lähetetään Viexpolle sähköpostitse tai postitse. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 16.4.2023. Stipendiä koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse.

Hakemukset ja mahdolliset kysymykset lähetetään osoitteeseen martina.buss@viexpo.fi.

Postitse hakemukset lähetetään ositteella:

Martina Buss
Viexpo
Wolffintie 35 B
65200 Vaasa

Tulostettava esite.

Osuuskunta Viexpo (vienti + export) perustettiin 1970 Suomen ensimmäisenä alueellisena non-profit vienninedistämisorganisaationa.

Perustehtävämme on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Viemme vuosittain yli 100 yritystä maailmalle mm. messuille ja markkinaselvitysmatkoille. Olemme myös vuosittain yhteydessä yli 1000 yritykseen ja järjestämme vähintään 35 vientiin ja kansainvälistymiseen kannustavaa tapahtumaa.