båt- och fartygsbranschen Tag

Nya marknader och kunder VAD? Projektet är ämnat för företag som erbjuder tjänster och produkter som underleverans för båt- och fartygsbranschen. Målsättningen är att tillsammans och långsiktigt kartlägga nya marknader och kunder för företag som deltar i projektet samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på exportmarknader....