Vientiosaaminen kuntoon Nordic Gateway -hankkeella

Vientiosaaminen kuntoon Nordic Gateway -hankkeella

Nordic Gateway -hanke toteutettiin vuosien 2015–2019 aikana. Hankkeen toteuttajina olivat Viexpo, Vasek sekä YA ja sen tavoitteena oli tukea energiaklusterin, rakennusteollisuuden ja muiden alojen kasvua, kansainvälistymistä ja innovaatioita parantamalla osaamista ja luomalla yhteyksiä uusiin yhteistyökumppaneihin.

Osaamisen parantaminen liittyi vientiosaamiseen, B2B-kontaktien luomiseen sekä uusiin tapoihin tehdä yhteistyötä ja verkostoitua alueen yrittäjien kesken, että päästään uusille kasvumarkkinoille.

Tärkeitä menestystekijöitä ovat pohjoismaisten kielten ymmärtäminen, yrityskulttuuri ja käsitys siitä, kuinka hyviä liikesuhteita luodaan ja ylläpidetään.

Hankkeen konkreettiset toimet liittyivät osaamisen parantamiseen viennissä, B2B-kontaktien luomisessa, myynnistä, markkinoinnista, ja uusista tavoista tehdä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja alueen yritysten välillä kasvavien vientimarkkinoiden saavuttamiseksi.

Hankkeessa on hankittu kontakteja Norjan ja Ruotsin markkinoille.

Hankkeella on oma verkkosivusto, jonne on koottu tietoa hankekauden aikana toteutuneista toimenpiteistä, www.nordicgateway.fi. Hankkeen toimintaan on osallistunut yhteensä 98 yritystä.

Hankejakson aikana toimenpiteet koostuivat osaamisen kasvattamisesta luentojen ja ennen kaikkea harjoitusten kautta. Teemoina olivat mm. pitchaus, liikekulttuuri, liikesuhteet, brändäys, neuvottelutekniikka, sopimuskoulutus, arvonlisäverokoulutus ja tullisäännöt, norjalaisten asiantuntijoiden luennot öljy- ja kaasuteollisuuden mahdollisuuksista, kohdemarkkinoiden kontaktien hankkimismatkat ja Pop-up-toimistot Norjassa pohjalaisyrityksille sekä yritysdelegaatiovierailu Norjasta Pohjanmaalle.

Pop-up-toimistot pystytettiin Stavangeriin ja Bergeniin, ja niihin osallistui useampi pohjalaisyritys. Vaasan Energy Week- tapahtumaviikon aikana hankkeessa järjestettiin norja-aiheista ohjelmaa koko hankejakson ajan. Hankkeen puitteissa mm. kutsuttiin Norjan suurlähettiläs ja Suomen Norjan kunniakonsuli Vaasaan tapaamaan pohjalaisyrityksiä Energy Week aikana.

Luentojen lisäksi Pohjanmaalla vierailleet norjalaiset asiantuntijat saivat tavata paikallisia yrittäjiä ja luoda heihin suoria kontakteja. Näistä yhteyksistä on monissa tapauksissa tullut pysyviä. Samalla hankkeen kautta on pystytty tarjoamaan norjalaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa.

Hankejakson aikana hanketiimi on luonut hyvät yhteydet toimijoihin ja yrityksiin Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa ja välittänyt nämä pohjalaisyrityksille.

Yhteistyö toimijoiden kesken jatkuu eri muodoissa. Esimerkiksi konkreettinen yhteistyö Viexpon, Energy Vaasan ja NES: n (Norjan energiaklusteri) välillä jatkuu. Tavoitteena on rakentaa tiivistä yhteistyötä alueiden yritysten välille. Hanketiimi on myös luonut toimivaa yhteistyötä Norjan kunniakonsulaattiverkoston, sekä Suomen ja Norjan suurlähettiläiden kanssa.

Hankkeen toimintaan osallistuneet yritykset ovat saaneet uusia kontakteja, verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Useat yritykset ovat aloittaneet viennin Norjaan ja Ruotsiin hankkeen kautta muodostamiensa yhteyksien kautta. Pop-up toimistot ja tapaamiset ovat korvaamattomia, kun uusia liikekumppaneita hankitaan. Parhaat ja menestyksekkäimmät kaupat tehdään pop-up toimistoissa sekä tapaamisissa ja delegaatiovierailujen aikana.  

Toiminta jatkuu edelleen eri muodoissa Viexpon ja Vasekin kautta, sekä näiden yhteistyönä Pohjoismaissa luotujen verkostojen kautta. Yritysten välinen yhteistyö jatkuu ja osittain kasvaa, kun Viexpon ja Vasekin yhteistyö NES:n, MDC:n ja Bodön sekä muiden yhteistyöverkostojen kanssa jatkuu. Lisäksi toiminta jatkuu hankejakson aikana yritysten välille luotujen kontaktien kautta.

Hankkeen verkkosivusto: www.nordicgateway.fi

Lisätietoja:
Katja Jankens
+358 50 573 8876
katja.jankens@viexpo.fi