Vierailu Wärtsilässä – innovaatioita, ideointia ja innostusta!

Vierailu Wärtsilässä – innovaatioita, ideointia ja innostusta!

NordicHub-visionäärit vierailivat 18.6 Vaasan Wärtsilässä. NordicHubin, kansallisen Pohjoismaisen liiketoimintaosaamishubin lanseerauksen lisäksi tarkoituksenamme on tutustuttaa lukiolaiset työelämään ja saada heiltä uusia näkökulmia, saada opiskelijat hakeutumaan töihin ja opiskelemaan alueellamme, ymmärtämään ruotsin kielen tärkeyden yhteistyön ja esimerkiksi liiketoiminnan saralla ja kannattamaan Pohjanmaata ja olemaan sen tulevaisuuden menestyksen varmistajia. Tässä NordicHub-visionääriemme mietteitä Wärtsilän vierailusta:

Vierailun aikana sain paremman kuvan siitä, kuinka kansainvälinen Wärtsilä oikeasti on. En oikein tiennyt sen kansainvälisestä toiminnasta ennen päivän vierailua. Tiesin kyllä, että Wärtsilä on iso yritys ja että sen toiminta on valtavassa kasvussa. Wärtsilä tuo mieleen ajatuksia laivoista, moottoreista ja laivan osista. Mutta en silti ole saanut kokonaista kuvaa Wärtsilän toiminnasta ennen tätä päivää. En myöskään tiennyt, että Wärtsilän toiminta on niin laajaa. Wärtsilässä on hyvin paljon eri osaamista hyvinkin monelta eri osa-alueelta. On aivan mahtavaa, että meillä Vaasassa on Wärtsilä, joka on johtava älykkään teknologian toimittaja sekä merenkulku – että energiamarkkinoilla. Tämä herättää myös paljon ajatuksia siitä, että meidän täytyy brändätä Pohjanmaata ja Vaasaa vielä tehokkaammin. Täällä on niin paljon osaamista! NordicHubin visionäärinä olen todella ylpeä siitä, että saan yhdessä hyvien työkavereiden kanssa ottaa askeleen oikeaan suuntaan ja brändätä loistavaa Pohjanmaata muulle maailmalle. -Anton Vest

Wärtsilä herätti ajatuksia laivoista, laivanmoottoreista ja Vaasasta.  En kuitenkaan tiennyt, että Wärtsilä toimii ympäri maailmaa todella monella eri osa-alueilla. Nuorekkaan ja tiedontäytteisen esityksen jälkeen käteen jäi kuva Wärtsilästä laivavarustuksen kiistattomana johtajana. Nykyään Wärtsilä herättää ajatuksia myös suurista tavoitteista, energiatuotannosta ja uusiutuvista energialähteistä. -Otso Tolonen

Mielikuvani Wärtsilästä on aina perustunut laivoihin ja moottoreihin. Tiesin yhtiön olevan kansainvälisesti menestynyt, mutta Wärtsilän todellinen suuruus yllätti: yritys toimii yli 80 maassa ja sitä on kuvailtu jopa “meriteknologian Teslaksi”. Suomalaiseksi yritykseksi tämä on suuri saavutus. Itse arvostan sitä, että Wärtsilä on ottanut tavoitteekseen uusiutuvan energian käytön fossiilisten polttoaineiden tilalle. Tavoite on rohkea ja vaatii paljon työtä, mutta mikäli Wärtsilä onnistuu, tulevaisuus kiittää. -Anna Koskela

Wärtsilän vierailun aikana opin paljon. En tiennyt, että Wärtsilä oli niin kuuluisa muualla maailmassa tai että heidän toimintaansa kuuluu muutakin kuin moottorit. Wärtsilä on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka on todella onnistunut saavuttamaan sekä kotimaan että ulkomaan markkinat. Wärtsilä on laajasti toimiva yritys, johon kuuluu monia eri taustoista tulevia ihmisiä. Vierailu Wärtsilässä oli todella mielenkiintoinen ja opetuksellinen kokemus. -Hanna Pundars

 

Koko NordicHub-tiimin puolesta lämmin kiitos Wärtsilälle vierailumahdollisuudesta!