Viexpon viisi vinkkiä

Viexpon viisi vinkkiä

Elämme haastavia aikoja, ja yritykset ovat lyhyen ajan sisään joutuneet kokemaan ympäristössään suuria muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös toimintaan. Matkustuskiellot ja suljetut rajat, sekä globaalisti kadonneet markkinat, pakottavat reagoimaan täysin uuteen tilanteeseen.

Olemme listanneet 5 kohtaa, jotka yritysten tulisi huomioida tässä tilanteessa.

 1. Älä unohda nykyisiä asiakkaitasi
  On erittäin todennäköistä, että yrityksen asiakkaat ovat samassa tilanteessa ja epätietoisuus tulevaisuudesta yhtä suuri. Tästä huolimatta kannattaa pitää yhteyttä nykyisiin asiakkaisiin. On tärkeää tiedustella asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tilannetta ja kuulumisia. Ehkä voitte jopa auttaa toisianne kriisitilanteessa?

 2. Älä peru kokouksiasi
  Jos kalenterisi on tähän saakka ollut täynnä kokouksia, ei ole mitään syytä perua niitä. Useimmiten kokoukset, jotka oli tarkoitus pitää kasvokkain, voidaan helposti muuttaa etäkokouksiksi. Eikö sinulla ole kokemusta etäkokouksista? Älä murehdi – kellään muullakaan ei ole! Tällainen tilanne voi olla loistava mahdollisuus oppia käyttämään uusia digitaalisia apuvälineitä, ja samalla ehkä luoda uusia työskentelytapoja tulevaisuutta varten.

 3. Löydä uusia kanavia
  Kun nykyiset kanavat yhtäkkiä eivät enää toimikaan, voi olla hyvä tutkia uusia yhteistyömuotoja. Voisiko esim. yritys, joka ei aiemmin ole myynyt tuotteitaan verkossa, perustaa verkkokaupan? Ehkä yrityksistä, joita aiemmin pidettiin kilpailijoina, löytyy uusia yhteistyökumppaneita? Uudet alihankkijat ja jälleenmyyjät voivat myös tuoda uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetuja.

 4. Kehitä toimintaasi
  Kun jokapäiväinen operatiivinen toiminta ei enää toimikaan normaalisti, on ehkä korkea aika tarttua erilaisiin kehittämishankkeisiin, joille ei yleensä koskaan tunnu olevan aikaa. Yrityksen brändiä ja strategiaa voisi ehkä työstää, tai olisiko vihdoin aikaa uudistaa kotisivut. Yrityksessä voisi nyt olla aikaa tuotekehitykselle, tai ehkä voitaisiin keskittyä hankkeisiin, joita ei koskaan ole ehditty aloittaa.

 5. Suunnittele tulevaa
  Maailmanmarkkinoiden talous ja kysyntä kehittyvät sykleittäin, ja vaikka tilanne nyt onkin poikkeuksellinen, on se kuitenkin ohimenevä. On mahdollista, että maailma on jokseenkin erilainen tämän kriisin jälkeen, ja syntyy uusi ympäristö ja uusi normaali. Yritys toimii täysin oikein jatkaessaan suunnitteluaan tulevaa varten, ja pyrkiessään säilyttämään positiivisen asenteen. Oikeilla toimenpiteillä ja kovalla työllä olemme ehkä entistäkin vahvempia kriisin jälkeen.