Viexpon vuoden 2020 Vientilähettiläät valittu

Viexpon vuoden 2020 Vientilähettiläät valittu

Osuuskunta Viexpo nimeää vuosittain Viexpon Vientilähettilääksi yhden yrityksen ja yhden henkilön. Haluamme kiittää Vientilähettiläitä heidän arvokkaasta työstään kolmen Pohjalaismaakunnan viennin ja vientiyritysten hyväksi. Toivomme, että Vientilähettiläät edelleen jakavat osaamistaan alueen kansainvälistä yritystoimintaa jo harjoittaville tai sitä harkitseville yrittäjille.


Viexpon vuoden 2020 Vientilähettilääksi on valittu PaaPii Design ja Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja.

PaaPii Design on erittäin haasteellisesta vuodesta huolimatta onnistunut uudistumaan reagoimalla ympäristön muutoksiin nopeasti ja hyödyntämällä muutokset edukseen. Tämä on johtanut kasvuun ja lisääntyvään vientiin, ja yritys on myös voinut luoda uusia työtilaisuuksia alueellaan. Yritys on myös rohkeasti kokeillut uusia työskentelytapoja ja ennakkoluulottomasti ottanut käyttöönsä digitalisaation mahdollisuudet, mikä osoittaa, ettei mikään ole mahdotonta, kun tekee oikeita asioita.

PaaPiin tuotteita on toimitettu Kokkolasta jo usean vuoden ajan mm. Ranskaan, Ruotsiin, USA:n, Iso-Britanniaan ja Sveitsiin. Tänä vuonna meiltä on lähtenyt tilauksia 29 eri maahan, USA on noussut näistä kohdemaista tänä vuonna isoimmaksi.

– Tuntuu hyvältä, että meidän vientipanostuksemme on huomioitu. Itse koen myös tärkeäksi yhteistyön tekemisen muiden yritysten kanssa, sekä ylipäätään auttamisen ja kannustamisen. Olen itsekin saanut apua muilta. Erityisen hyvältä tuntuu tietysti se, että asiakkaat useassa maassa arvostavat sitä, että me toimimme vastuullisesti ja teemme asiat hyvin ja oikein. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, pohtii Anniina Isokangas, PaaPii Designilta

Kuvassa Anniina Isokangas, PaaPii Design (vasemmalla) ja Carita Pöntiö, Viexpo


Mathias Lindströmillä on Merenkurkun neuvoston johtajana ollut aktiivinen rooli rajat ylittävän toiminnan edellytysten parantamisessa. Tämä on erityisen tärkeää kolmen pohjalaismaakuntamme alueella mutta myös kansallisesti.

Suomi ja Ruotsi ovat yhdessä hyväksyneet Merenkurkun neuvosto EAYYn (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä) perustamisen. Tämän myötä on paremmat mahdollisuudet kehittää rajat ylittävää yhteistyötä Merenkurkun alueella ja siten vahvistaa alueen kilpailukykyä. Vuoden aikana Merenkurkun neuvosto on osoittanut, että Pohjanmaa on edelläkävijä, kun kyse on tulevaisuuden innovatiivisista, energiaälykkäistä ratkaisuista kuten sähkölentokonehanke FAIR, minkä tuloksena alue on saanut paljon näkyvyyttä.

Kuvassa Mathias Lindström Merenkurkun neuvostosta (oikealla) ja Kristian Schrey Viexpolta.

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström iloitsee nimittämisestä.

Todella hieno kunnianosoitus. Tulkitsemme tämän todisteena siitä, että Merenkurkun neuvoston toteuttamilla hankkeilla on hyväksyntä ja merkitys alueen liike-elämälle, mikä on myös yksi monista tavoitteistamme toiminnassamme. Hyvinvoiva liike-elämä tarjoaa mahdollisuuksia alueelliseen ja raja-alueelliseen kehitykseen.

Kiitämme PaaPii Designia ja Mathias Lindstömiä heidän arvokkaista panostuksistaan alueemme hyväksi, ja toivotamme heille onnea ja menestystä!