Viexpos Exportambassadörer för 2020 har valts

Viexpos Exportambassadörer för 2020 har valts

Andelslaget Viexpo utnämner varje år ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen.

Vi hoppas att Exportambassadörerna kommer att fortsätta dela sitt kunnande med entreprenörer som redan bedriver eller planerar internationell affärsverksamhet i regionen.


Till Viexpos Exportambassadörer 2020 valdes PaaPii Design och Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

PaaPii Design har trots ett otroligt utmanande år klarat av att förnya sig genom att snabbt reagera på förändringar i omgivningen och vänt det till sin fördel. Detta har lätt till tillväxt och ökad export och företaget har kunnat skapa nya arbetstillfällen i regionen. Företaget har också modigt vågat prova på nya arbetssätt och tagit sig an digitaliseringen på ett föredömligt sätt vilket visar att inget är omöjligt om man gör rätt saker.

PaaPiis produkter har exporterats från Karleby i flera år bl.a. till Frankrike, Sverige, USA, Storbritannien och Schweiz. I år har vi skickat ut beställningar till 29 olika länder. USA har blivit den främsta i år.

– Det känns bra at våra exportsatsningar har noterats. Själv anser jag att det är viktigt med samarbete med andra företag, och att hjälpa och uppmuntra överlag. Jag har också själv fått hjälp av andra. Speciellt bra känns det att kunderna i många länder uppskattar att vi fungerar ansvarsfullt och gör allt väl och på det rätta sättet. Härifrån är det bra att fortsätta, funderar Anniina Isokangas, från PaaPii Design.

På bilden Anniina Isokangas från PaaPii Design (tillvänster) och Carita Pöntiö från Viexpo.

Mathias Lindström har genom sin position som direktör för Kvarkenrådet haft en aktiv roll när det gäller att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande verksamhet. Detta är speciellt viktigt för våra tre Österbottniska landskap och även nationellt.

Finland och Sverige har tillsammans godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete), vilket innebär bättre möjligheter att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen och därmed stärker regionens konkurrenskraft. Under året har Kvarkenrådet även visat att Österbotten ligger i framkant vad gäller framtida, innovativa energismarta lösningar genom elflygsprojektet FAIR, vilket också resulterat i stor synlighet genom för regionen.

På bilden Mathias Lindström från Kvarkenrådet (till höger) och Kristian Schrey från Viexpo.

Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström gläder sig över utnämnandet.

Otroligt roligt och hedrande. Vi tolkar detta som ett fint kvitto på att de projekt Kvarkenrådet bedriver har acceptans hos och betydelse för regionens näringsliv, vilket också är en av flera ambitioner vi har med vår verksamhet. Ett välmående näringsliv ger möjlighet till regional och gränsregional utveckling.

Vi tackar PaaPii Design och Mathias Lindström för deras värdefulla insatser för vårt område!