Viexpon juhlavuosi oli monin tavoin onnistunut

Viexpon juhlavuosi oli monin tavoin onnistunut

Vuosi 2019 oli monille vientiyrityksille hyvä vuosi kasvun ja uusien markkinavalloitusten näkökulmasta. Vielä alkuvuodesta 2020 tulevaisuudennäkymät olivat valoisat. Tämä kuitenkin muuttui yhtäkkiä. Koronapandemia vaikuttaa kaikkialla ja iskee voimalla myös talouteen. Yritysten toimintaedellytykset ovat muuttuneet, eikä vielä edes oikein tiedetä miten kauan kriisi tulee jatkumaan. Suomi on pienenä maana hyvin riippuvainen viennistä, ja siksi onkin erittäin tärkeää, että kansainväliset markkinat avautuvat ja vienti saadaan taas käyntiin.

– Viimeisen kuukauden aikana on keskitytty tulipalojen sammuttamiseen ja yritetty sopeutua uuteen tilanteeseen. Nyt on aika katsoa eteenpäin ja suunnitella tulevaa. Olemme selvinneet useammasta kriisistä jo aiemmin, ja yhdessä selviämme myös tästä.

Viexpon kansainvälistymispalveluihin on luotettu jo yli 50 vuoden ajan. Viexpo on osuuskuntapohjalla toimiva yritys, jonka perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Meidän tiimiimme kuuluu kahdeksan kansainvälistymisasiantuntijaa, joilla on vahvaa asiantuntijuutta ja monipuolista osaamista. Yhdessä meillä on sadan vuoden kokemus kansainvälistymisestä. Autamme asiakaslähtöisesti lukuisten eri toimialojen yrityksiä saavuttamaan kasvua viennistä ja laajentamaan toimintaansa maailmalle, kertoo Viexpon toimitusjohtaja Kristian Schrey.

Viexpo on viimeisten vuosien aikana panostanut vahvasti toiminnan kehittämiseen voidakseen vastata vientiyritysten tämänhetkisiin tarpeisiin, ja tämä näkyy selkeästi myös vuoden 2019 tilastoissa.

– Panostuksemme osaamisen kasvattamiseen ja kehittämistyöhön on tuottanut tuloksia. Toimimme aktiivisesti kentällä ja rakennamme kansainvälisiä verkostojamme. Läheinen yhteistyö meille tärkeiden vientiyritysten kanssa on mahdollistanut konseptimme hiomisen sellaiseksi, että se entistä paremmin vastaa yritysten nykyisiin tarpeisiin. Tätä työtä tulemme jatkamaan koko ajan, koska myös toimintaympäristömme muuttuu nopeaan tahtiin, Kristian kertoo.

Vuoden 2019 aikana Viexpolla oli lähes 1300 erilaista yrityskontaktia ja yli 700 asiakastapaamista yli 500 eri yrityksen kanssa. Yhteensä 115 yritystä osallistui Viexpon mukana messuille tai vienninedistämismatkoille eri puolille maailmaa. Samalla järjestimme 62 erilaista tapahtumaa, joihin osallistui lähes 1600 henkilöä. Markkinaselvityksistä ja konsultointitehtävistä koostui yhteensä 30 toimeksiantoa. Lisäksi Viexpo koordinoi tai osallistui yhteistyökumppanina 7 eri hankkeeseen.

– Yritysryhmähankkeille oli selvästi lisääntynyt kysyntä. Nämä hankkeet ovat yrityksille erittäin hyvä tapa löytää synergiaetuja heidän panostaessaan uusiin markkinoihin. Samalla hankkeet ovat erittäin kustannustehokkaita, Kristian lisää.

Viexpo on 50-vuotisen toimintansa aikana rakentanut valtavan verkoston. Henkilöstö on mukana lukuisissa ohjausryhmissä, työryhmissä, komiteoissa ja valiokunnissa, joissa yritysten vienti ja kansainvälistyminen ovat esillä. Strategisten kumppanuuksien kautta mahdollisuudet tiedonvaihtoon ovat lisääntyneet. Viexpo on jo kauan toiminut Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä, ja syventynyt yhteistyö maakuntien Team Finland -koordinaattorien kanssa vahvistaa edelleen yhteistyötä kansallisella tasolla. Yhteistyö kehitysyhtiöiden kanssa on aina ollut tärkeää ja SEKES-jäsenyyden kautta olemme ottaneet jälleen askeleen kohti aktiivisempaa yhteistyötä kansallisella tasolla. Myös yhteistyö Suomen Yrittäjien kanssa tiivistyi entisestään, kun Thomas Palmgren, Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö, tuli mukaan Osuuskunta Viexpon hallitukseen.

– Viexpolla on suhteellisen suuri hallitus, jossa on edustajia eri tahoilta. Tämä tuo käyttöömme paitsi suuren osaamispääoman myös valtavan verkoston, jota voimme hyödyntää organisaation ja vientiyritysten eduksi.

2019 oli taloudellisesti oikein hyvä vuosi Viexpolle. Kun toimeksiantojen määrä kasvoi, tuplaantui myös liikevaihtomme, ja oli 743 029€. Toiminnan muut tuotot olivat 537 142€, jolloin kokonaisliikevaihdoksi saatiin 1 280 171€. Valtionapu pysyi samana kuin edellisenä vuonna eli 360 000€ mutta kuntatuki lisääntyi hieman ollen nyt 100 724€.

Vuonna 2019 Viexpo juhli myös 50-vuotista toimintaansa. Juhlat pidettiin Campus Allegrossa Pietarsaaressa, ja niihin osallistui yli 150 juhlijaa eri puolilta Suomea. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin myös varainhankintakampanja, jonka tavoitteena oli vahvistaa organisaation taloudellista pohjaa. Varainhankinta tuotti noin 50 000€, mikä mahdollistaa sen, että voimme edelleen pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti auttaa suomalaisia yrityksiä tekemään uusia vientipanostuksia. Tasapainoisen toiminnan ja onnistuneen varainhankinnan seurauksena Viexpo onnistui tekemään positiivisen tuloksen 48 078€.

– Meille oli erittäin tärkeää tehdä positiivinen tulos ja vahvistaa omaa pääomaamme, johon vuoden 2017 tappiot olivat vaikuttaneet suuresti. Laadimme strategian, jolla tulokset voidaan saavuttaa, ja nyt olemme määrätietoisella työllä saavuttaneet asettamamme tavoitteet täysin suunnitelmien mukaan. Tilinpäätös osoittaa selvästi, että olemme oikealla tiellä ja toimintamme pohjalla on vakaa kustannusrakenne. Tästä on syytä kiittää erityisesti henkilöstöä, mutta myös hallitusta, Kristian muistuttaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kristian Schrey
+358 50 572 8253
kristian.schrey@viexpo.fi