Exportfrämjande design

Exportfrämjande design

Design som hjälp i internationaliseringen? Design som stöd i produkt- och serviceutvecklingen?

Är ditt företag intresserad av att reda ut vilka möjligheter design kan ha i produkt- och serviceutvecklingen och där via främja internationaliseringen? Kom och höra vad Tommi Siljamäki från Muotoilukeskus Muova har att säga om saken.

I Vasa 15.11.2018 kl. 9.00-10.30
Konferensrummet Mikola i Ämbetshuset (Wolffskavägen 35 B, 5. vån.)

Exportfrämjande design

Tommi Siljamäki berättar via praktiska företagsexempel hur design kan stöda SMF-företagens internationalisering.

Efter presentationen har företagen möjlighet att diskutera sina egna tankar kring produkt- och serviceutveckling med Tommi samt utvärdera vilka stödformer som lämpar sig.

På plats finns också Viexpos sakkunniga.

Välkommen med!

Tillfället är avgiftsfritt men kräver anmälning.
Anmälning: http://bit.ly/Muotoilu-Design

Ytterligare information:
Minna Jakobsson
Senior International Business Advisor
+358 50 572 7404
minna.jakobsson@viexpo.fi