Talent Coastline

Talent Coastline

Talent Attraction – How attract the right talent to the international Ostrobothnian export coastline?

 

Måndag 21.1.2019 i Vasa, då koncentrerar vi oss på Österbotten,  Inbjudan och Program 

Kl. 13-16, Domus Bothnica

Tisdag 22.1.2019 i Karleby, då koncentrerar vi oss på Mellersta Österbotten, Inbjudan och Program 

Kl. 13-16, Wanha Kalahalli, Kauppatori 1

 

Kom med och diskutera, hör på och påverka! Hur skall vi locka kunnig arbetskraft till vårt område? Hur skapar vi nya innovationer?

På evenemanget som arrangeras av NTM-centralen i Österbotten och Viexpo fördjupar vi oss i behoven av kunnig arbetskraft samt funderar på lösningar hur vi kan öka livskraften inom vårt område och utveckla näringslivet.

Tätt samarbete mellan kommuner, näringsliv och utbildningsorganisationer ökar regionens kunskapsbas och stärker lokala, regionala och internationella nätverk och ger nya perspektiv i organisationernas verksamhetskultur.

 

På evenemanget koncentrerar vi oss på följande teman:

  • Hur kan företagen locka kunnig arbetskraft, utveckla den internationella verksamheten och öka export?
  • Hur får vi studerandena att bekanta sig och engagera sig i det mångsidiga näringslivet och nätverken inom regionen redan under studietiden?
  • Vilken betydelse har de internationella experterna för regionens konkurrenskraft?
  • Hur kan vi locka de internationella experterna till vårt område?
  • Hur kan den offentliga och den privata sektorn tillsammans få experterna att intressera sig för vår region ?
  • Hurdana möjligheter och erfarenheter har näringslivet av internationell rekrytering?

 

Nu är det också dags att publicera NordicHubs nya webbsidor!
NordicHub är en nationell kompetenshub som koordineras av Viexpo och specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export. NordicHub verkar i ett nätverksbaserat samarbete och drar nytta av varje regions starkaste kompetensområde för att bygga upp nätverksbaserad verksamhet i Finland som en modell för SMF-företagens exportstig ut på den nordiska marknaden. Förutom den nationella kompetenshuben skapar NordicHub ett nordiskt nätverk av företagstjänster och vidareutvecklar nordiska helhetsexportlösningar som för vidare ut i världen. Tillsammans hjälper vi företagen att nå ut till Norden och därifrån vidare till världen.

 

Anmälning till evenemanget senast 17.1.2019: http://bit.ly/TalentCoastiline