Widen your Market

– Invest in Export

 – tillväxtprogrammet erbjuder internationaliseringshjälp åt företag från Mellersta Österbotten.

WIDEN YOUR MARKET – INVEST IN EXPORT –TILLVÄXTPROGRAM I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

Meningen med tillväxtprogrammet är att öka företag från Mellersta Österbottens kunnande om aspekter som berör internationell handel och via detta förbättra förutsättningarna för export genom att samtidigt minska riskerna. Genom tillväxtprogrammet eftersträvas att kunna lösa internationella utmaningar som företagen möter och kan förutspå. Genom tillväxtprogrammet kan företagen effektivare träda in på internationella marknader.

 

Det finns mycket tillväxtpotential i Mellersta Österbottens landskap. Som en följd av olika orsaker nås inte tillväxten alltid och tröskeln för träda in på exportmarknaden känns för hög. I detta tillväxtprogram vill vi göra tröskeln mindre och uppmana företagen att öka och förstärka kundbasen på internationella marknader.

I tillväxtprogrammet finns tre konkreta delområden.

  1. Att öka företagarnas / Företagens personals kompetenskapital om internationella handel. Olika teman kommer att behandlas under workshops som leds av Finlands ledande experter.
  2. Pop up -kontor utomlands. På exportmarknaden grundas för en kort tid ett kontor, från vilket tillsammans marknaden undersöks och potentiella samarbetspartners och kunder träffas.
  3. Företagarkolleger ger styrka. Det finns även andra som är i samma situation. Erfarenheter som delas mellan företagare är värdefulla och tillför framför allt mer erfarenhetsbas.

Workshopteman och pop up-kontorens position fastställs i början av tillväxtprogrammet på basis av kartläggningen som görs på företagen. Till tillväxtprogrammet intervjuas 40 potentiella exportföretag och på basis av resultaten så väljs workshops teman och även marknaderna var pop up-kontoren grundas.

 

Workshop I: Workshop om exportstrategi av Kim Väisänen 12.9 kl. 11-15
Mera information: https://viexpo.fi/sv/kim-vaisanen-workshop-om-exportstrategin/

 

Workshop II: Exportplan by Export Maker Ab, 8.10 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/nu-gor-vi-en-foretagsspecifik-exportplan/

 

Workshop III: Hur bygger man ett internationellt varumärke? Janne Kaitala, Werklig, 29.10.2019 kl. 11.30-16.30
Mera information: https://viexpo.fi/sv/hur-bygger-man-ett-internationellt-varumarke/

 

Workshop IV: Social Selling & LinkedIn – Ett infopaket för proffs. Sani Leino. 28.11.2019 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/social-selling-linkedin-ett-infopaket-for-proffs/

 

Workshop V: Hur kan sociala medier användas av försäljare? Sani Leino. 11.12.2019 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/hur-kan-sociala-medier-anvandas-av-forsaljare/

 

Workshop VI: Hur fungerar webbsidorna internationellt? Riikka Pohjanen. 9.1.2020 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/fungerar-din-digi-aven-internationellt/

 

Workshop VII: Hur kan sökmotoroptimering användas för att få mera synlighet? Riikka Pohjanen. 16.1.2020 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/fungerar-din-digi-aven-internationellt/

 

Workshop VII: Strategi för sociala medier. Tiina Räisänen. 23.1.2010 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/fungerar-din-digi-aven-internationellt/

 

Workshop IX: Sökmotoroptimering, temat fördjupas. Riikka Pohjanen. 30.1.2020 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/fungerar-din-digi-aven-internationellt/

 

Workshop X Hur gör man med internationell kommunikation? Marja-Terttu Rantanen och Päivi Luoti, Telegraafi. 18.2.2020 kl. 12-16
Mera information: https://viexpo.fi/sv/kalenteri/hur-gor-man-med-internationell-kommunikation/

 

Workshop XI: Att starta och sköta internationell näthandel. Leevi Parsama. 4.5.2020 kl. 10-15
Mera information: https://viexpo.fi/sv/kalenteri/att-starta-och-skota-internationell-nathandel/

 

Tillväxtprogrammets huvudfinansiär är Mellersta Österbottens förbund/ Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). I kommunfinansieringen deltar Karlebynejdens utveckling Ab, Kaustbys ekonomiska region, Kannus stad och Perho kommun. En privat finansieringsandel kommer från Viexpo.

 

Tillväxtprogrammet är igång under tidpunkten 1.5.2019 – 31.12.2020.

 

 

 

Vid frågor om tillväxtprogrammet ta kontakt med projektchef Maarit Mäkelä.

 

Maarit Mäkelä

Projektchef, exportutvecklare
+358 50 3737 044
maarit.makela(at)viexpo.fi