Kom och jobba med oss!

Kom och jobba med oss!

Ansökningstiden för detta har gått ut.

Viexpos team behöver förstärkning.

Vi söker en erfaren expert i digital kommunikation/ marknadsföring till vårt glada team


för att tillsammans med Viexpos övriga experter hjälpa företagen att utveckla sina exportfärdigheter.

En viktig del av arbetsuppgifter är att jobba med SMF-företagen och ge dem råd angående betydelsen av kommunikation och marknadsföring när det gäller export och internationalisering.

En annan viktig del kommer att vara arbetet med Viexpos och NordicHubs bränd. Du kommer dessutom att arrangera bl.a. olika evenemang och utbildningar med det övriga teamet eller samarbetspartners. Att utveckla och förverkliga Viexpos tjänster i en värld som ständigt förändras ingår naturligtvis i dina uppgifter.

Det 50-åriga Viexpo är det skarpaste verktyget för export och internationalisering för alla små och medelstora företag.
Vi betjänar företagen oavsett bransch och målmarknad över alla gränser och tvåspråkigt på exportkusten.
Våra kontor finns i de österbottniska landskapen men vårt verksamhetsområde är hela Finland.
Vi för årligen mer än 100 företag utomlands på bl.a. mässor och andra exportfrämjande resor.
Varje år är vi i kontakt med mer än 1500 företag och vi organiserar över
40 evenemang med syftet att uppmuntra export och internationalisering.

I uppgiften fokuseras i synnerhet den nordiska marknaden ur den kommunikativa synvinkeln.

Placeringsorten kan vara Jakobstad, Vasa, Karleby eller Seinäjoki där Viexpo har sina kontor.


Du kan vara den expert i digital kommunikation som vi söker om

 • Du vill jobba tillsammans med exportföretag.
 • Du känner till och kan tillämpa olika verktyg för digital kommunikation och marknadsföring.
 • Du vet hur man kan mäta effekterna på kommunikationen, och kan även förverkliga det.
 • Du har en omfattande arbetserfarenhet av liknande eller tillämpbara uppgifter
 • Du är självstyrd och tar initiativ. Du förhåller dig positivt mot ditt arbete och ditt arbetssätt är kundorienterad.
 • Du är ivrig att utveckla och har förmågan att förverkliga det i praktiken.
 • Du har goda kommunikativa färdigheter och förmåga för samarbete.
 • Du har tillräckliga färdigheter i finska, svenska och engelska


Viexpo erbjuder

 • flexibel arbetstid och aktivitetsbaserade arbetssätt
 • möjlighet till distansarbete
 • ett motiverat och kunnigt team
 • moderna arbetsverktyg
 • telefonförmån, lunchförmån och motions-/kulturförmån
 • en arbetsplats som satsar på personalens välmående
 • mera omfattande arbetshälsovård än den lagstadgad företagshälsovården
 • utvidgade olycksfalls- och reseförsäkringar


Ansökning


Experten i digital kommunikation/marknadsföring anställs med tidsbegränsat avtal som gäller 1.4.–31.12.2021. Arbetet kan börja enligt överenskommelse och prövotid tillämpas. Platsen fylls när lämplig person hittas.

Platsen ansöks med en fritt formulerat skriftlig ansökning med bifogad uppdaterat CV och löneanspråk. Du kan också bifoga 1–2 exempel på ditt arbete som visar din kompetens till uppgiften.

Ansökningen skickas till ledningens assistent via e-post till adressen martina.buss@viexpo.fi (eller per post till adressen: Viexpo, Martina Buss, Wollfskavägen 35 B, 65200 Vasa).

I rekryteringsprocessen ingår även en eller flera intervjuer i olika skeden av processen.

Ansökningstiden tar slut 14.3.2021


Vi behandlar ansökningar under hela processen och fyller platsen när den rätta personen funnits.

Viexpo grundades 1970 som ett självständigt företag i andelslagform utan vinstintresse. Vår kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag komma ut i världen, oavsett deras storlek eller bransch. Vi undersöker varje företags potential att ta sig via Österbotten ut i världen.

NordicHub fungerar som en brobyggare mellan nordiska företag, kluster och nätverk. Vi vill hjälpa företagen att växa till de nordiska marknaderna. NordicHub är vår länk till mångsidigt samarbete med de andra nordiska länderna.

Öppenhet, kundorientering och ansvarsfullhet är grundpelare i vår
verksamhet.
Vi vill vara den första som kommer i tankarna när företagen funderar på export och internationalisering via Norden ut i världen.

Vi vet var företagen kan få den bästa hjälpen i olika situationer.
Vi vill också vara världens bästa arbetsplats, och vi tar alla personligen ansvar för det.

Viexpos team består för tillfälle av 9 experter. Vårt huvudkontor finns i
Jakobstad och våra andra kontor i Vasa, Karleby, Seinäjoki och Kurikka.

Du får gärna bekanta dig med Viexpo via våra hemsidor och kanaler i sociala medier.

En utskrivbar platsannons.


Mera information om uppgifterna fås av

VD Kristian Schrey
+358 50 572 8253
kristian.schrey@viexpo.fi


I frågor som gäller ansökningsprocessen kan du kontakta

ledningens assistent Martina Buss
+358 50 512 7860
martina.buss@viexpo.fi