Viexpos team behöver förstärkning.
Kom och jobba med oss!

Viexpos team behöver förstärkning.
Kom och jobba med oss!

Ansökningstiden för detta har gått ut.

Viexpos team behöver förstärkning.

Vi söker en kommunikations- och marknadsföringsexpert till vårt glada team

för att hjälpa oss i olika uppgifter inom kommunikations, marknadsföring och administration. Vi erbjuder en intressant och mångsidig position som man kan påverka genom sitt eget kunnande.

Kommunikations. och marknadsföringsexperten arbetar tillsammans med den ansvarige för kommunikation och administration samt i nära samarbete med hela teamet. Dina uppgifter består av självständiga uppgifter som kan ha att göra med evenemangsarrangemang, marknadsföring och kommunikation eller sociala medier. Uppgifterna kan också innehålla t.ex. utarbetande av nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, uppdatering av webbplatser samt kommunikationsuppgifter i samband med evenemang och projekt. Dessutom utför du olika administrativa uppgifter och rapporteringsuppgifter (CRM) och hjälper till med användningen av olika system och med den dagliga driften av verksamheten. Dessutom är kommunikation mot intressegrupper en viktig del av uppgiften.

Viexpos kommunikation är alltid tvåspråkig, ofta trespråkig. Uppgiften kräver flytande kunskaper i finska, svenska och engelska. Erfarenhet av flerspråkig kommunikation anses vara en fördel.

Viexpos kärnverksamhet är att hjälpa
små och medelstora företag oavsett
deras storlek eller bransch i frågor
kring export och internationalisering.
Vår styrka är omfattande inhemska
och internationella nätverk, och våra
experter har mångårig erfarenhet av
att hjälpa företag ta steget ut till nya
marknader.
Våra kontor finns i de österbottniska
landskapen men vårt
verksamhetsområde är hela Finland.
Vi för årligen mer än 100 företag
utomlands på bl.a. mässor och andra
exportfrämjande resor. Varje år är vi i
kontakt med mer än 2000 företag
och vi organiserar flera evenemang
med syftet att uppmuntra export och
internationalisering.


Du kan vara den kommunikationsexpert som vi söker om

 • Du är entusiastisk över kommunikation och du har redan erfarenhet av det.
 • Du känner till och vet hur man använder olika kommunikations- och marknadsföringsverktyg, och är bekant med olika kommunikationskanaler.
 • Du har erfarenhet av liknande eller tillämpbara uppgifter, och har en lämplig utbildning.
 • Du har strategiskt tänkande och förståelse för affärer.
 • Du är självstyrd och tar initiativ. Du förhåller dig positivt mot ditt arbete och ditt arbetssätt är ansvarsfullt och noggrant.
 • Du har goda kommunikativa färdigheter och förmåga för samarbete.
 • Du har flytande kunskaper i finska, svenska och engelska.

Du behöver inte kunna allt, entusiasm för utveckling och utvecklandet är en bra början.


Viexpo erbjuder

 • flexibel arbetstid och aktivitetsbaserade arbetssätt
 • möjlighet till distansarbete
 • ett motiverat och kunnigt team
 • moderna arbetsverktyg
 • telefonförmån, lunchförmån samt motions-/kulturförmån och cykelförmån
 • en arbetsplats som satsar på personalens välmående
 • mera omfattande arbetshälsovård än den lagstadgad företagshälsovården
 • utvidgade olycksfalls- och reseförsäkringar


Ansökning

Kommunikations och marknadsföringsexperten anställs som ordinarie arbetstagare med avtal som gäller tills vidare fr.o.m. 1.1.2024, eller enligt överenskommelse, och prövotid tillämpas. Platsen fylls när lämplig person hittas.

Platsen ansöks med en fritt formulerat skriftlig ansökning med bifogad uppdaterat CV och löneanspråk. Du kan också bifoga 1–2 exempel på ditt arbete som visar din kompetens till uppgiften.

Ansökningen skickas till ledningens assistent via e-post till adressen martina.buss@viexpo.fi (eller per post till adressen: Viexpo, Martina Buss, Wolffskavägen 35 B, 65200 Vasa).

I rekryteringsprocessen ingår även en eller flera intervjuer i olika skeden av processen.

Ansökningstiden tar slut 4.10.2023


Vi behandlar ansökningar under hela processen och fyller platsen när den rätta personen funnits.

Viexpo grundades 1970 som ett självständigt företag i andelslagsform utan vinstintresse. Vår kärnverksamhet är att hjälpa små och medelstora företag komma ut i världen, oavsett deras storlek eller bransch. Vi undersöker varje företags potential att ta sig via Österbotten ut i världen.

NordicHub samordnas av Viexpo och har två huvudfunktioner: det är ett nordiskt nätverk för finländska kluster samt en plattform för finländsk klusterverksamhet. Vi vill hjälpa företagen att växa till de nordiska marknaderna. NordicHub är vår länk till mångsidigt samarbete med de andra nordiska länderna.

Kundorientering, pålitlighet och öppenhet är grundpelare i vår verksamhet. Vi vill vara den första som kommer i tankarna när företagen funderar på export och internationalisering till Norden och ut i världen. Vi hjälper alltid företagen framåt oberoende situationen. Vi vill också vara en respekterad och exemplarisk arbetsplats, och vi tar alla personligen ansvar för det.

Viexpos team består för tillfälle av 9 experter. Våra kontor finns i Jakobstad, Vasa, Karleby, Seinäjoki och Kurikka.

Du får gärna bekanta dig med Viexpo via våra hemsidor och kanaler i sociala medier.

En utskrivbar platsannons.


Mera information om uppgifterna fås av

VD Kristian Schrey
+358 50 572 8253
kristian.schrey@viexpo.fi


I frågor som gäller ansökningsprocessen kan du kontakta

ledningens assistent Martina Buss
+358 50 512 7860
martina.buss@viexpo.fi