Lyckan är på den modigas sida
–Investeringar i Västerbotten och Norrbotten erbjuder möjligheter även för finländska företag

Lyckan är på den modigas sida
–Investeringar i Västerbotten och Norrbotten erbjuder möjligheter även för finländska företag

Lauri Laaksonen

Under de senaste åren har vi flera gånger fått läsa och höra om hur man i Norden gör stora investeringar. Framför allt norra Finland, Sverige, och Norge har lyfts fram med sin investeringspotential på ca. 160 miljarder euro1. Dessa investeringar är inte viktiga enbart för de egna närregionerna, utan de erbjuder affärsmöjligheter även för aktörer från andra ställen.

Detta fick vi en bra påminnelse om igen i oktober, när vi förde en grupp med finländska aktörer inom träbyggnadsindustrin till Sverige för att bekanta sig med betydelsefulla besöksmål och aktörer inom träindustrin. Under dagarna som spenderades i Umeå och Skellefteå med närregioner skapade man nya kontakter och fick bra lärdomar med anknytning till träbyggande. Samtidigt kom det fram hur mycket det investeras i dessa regioner nu och i framtiden.

I början av 2020-talet gjorde Västerbottens och Norrbottens handelskamrar uträkningar på basen av vilka man antog att investeringarna vid Norrlandskusten under kommande 20 åren skulle komma upp i till och med 300 miljarder kronor2. Största av dessa är vindkraftsparken i Piteå på 60 miljarder kronor och batterifabriken i Skellefteå på 30 miljarder kronor. Dessutom finns det flera ”mindre” investeringar i regionen. Märkbart är att man i beräkningarna inte tagit med alla gruv- och turismprojekt i Västerbotten.

Till exempel Skellefteå står inför stora förändringar. I och med Northvolts batterifabrik bygger man nya byggnader och infrastruktur i staden, konstaterar Viexpos internationaliseringsexpert Anne Viitala som ansvarade för resan.

Det är viktigt att komma ihåg investeringarnas helhetspåverkan på samhället. Byggandet av en batterifabrik betyder inte att det skulle enbart finnas behov för byggare av väggar till fabriken och experter på produktionsprocessen. Infrastrukturen bör förbättras för att människor, varor och kunskap kan röra på sig. När en ökad arbetskraft bosätter sig i regionen krävs nya boendehus, offentliga och kommersiella tjänster, och så vidare. Inom en radie på några hundra kilometer från Österbottens kust har det alltså öppnats upp en marknad med många möjligheter!

Investeringarnas större påverkan beskrivs väl av Skellefteås mångsidiga behov. Där behövs bland annat hyresbostäder, daghem och skolor. Kollektivtrafiken planeras på nytt och kraven på tjänsternas nivå stiger lite inom varje sektor, berättar Anne Viitala.

För inte så länge sedan arrangerade Vaasan yliopistoseura, Vasa Företagare och Vasa universitet evenemanget ”Onnistumisen ilta” [Framgångens kväll] där temat var mod. Deltagarna fick höra intressanta företagarhistorier där temat kom fram väl. Man kan säga att lärdomen var att mod inte är en garanti för framgång, men utan mod kan man inte vara företagsam och inte heller lyckas. Vi önskar att företag på denna sida av Kvarken nu skulle fördomsfritt börja fundera på de chanser som investeringarna vid Norrlandskusten kunde innebära för dem samt modigt ta tag i dessa möjligheter.

Vi är en kort båtfärd ifrån ett område där man i framtiden kommer att investera mycket. Det skulle vara bra för finländska företag att nätverka och hitta samarbetspartners för att kunna ta del i dessa projekt, säger Anne Viitala.

Man behöver inte göra jobbet ensam, utan det finns hjälp att få. Med i Team Finland nätverket, dit även Viexpo hör, finns offentliga aktörer, som erbjuder olika internationaliseringstjänster för företag. Det är bara att ta kontakt modigt!

1 https://yle.fi/a/3-12355205

2 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/summan-for-jatteinvesteringarna-langs-norrlandskusten-300-miljarder

Viexpos internationaliseringsexpert Anne Viitala har intervjuats som expert. Anne Viitala fungerar som Södra Österbottens Area Manager.

Skribenten Lauri Laaksonen fungerar som marknadsförings- och kommunikationsspecialist samt NordicHub manager på Viexpo.

Publicerats i Vaasa Insider 20.12.2022