EnergyFinance-tilaisuus – 19.3.2018

EnergyFinance-tilaisuus – 19.3.2018

Suuret saavutukset, kuten energiaklusterin rakentaminen Vaasaan, vievät aikaa. Tänä päivänä saamme olla ylpeitä energisestä Pohjanmaasta, jossa energiaklusterin liikevaihto on noin 4,4 miljardia euroa ja viennin osuus yli 80%. Viexpo järjesti yhdessä ulkoministeriön kanssa EnergyFinance-illan Bock’s Corner Brewery:ssä 19.3.2018. EnergyFinance-illan aikana yleisö sai kuulla lisää viennin ja kasvun rahoituksesta kehittyville markkinoille.

 

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön rahoitusvälineiden tarkoituksena on toimia riskienhallinnan työkaluina, tukimekanismeina ja kaupallisen rahoituksen kiihdyttäjänä kehittyvillä markkinoilla. Ulkoministeriö tarjoaa kahta erilaista rahoitusvaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on nopea projektirahoitus (esim. BEAM, EEP ja Finnpartnership), jonka tavoitteena on kehittää uusia aloitteita ja jälkimmäinen vaihtoehto on puolestaan investointirahoitus (esim. FinnFund ja PIF), joka on luonteeltaan pitkäaikaisempi ja vahvistava.

Lue lisää

 

Finnpartnership

Finnpartnership tarjoaa kehittyvien maiden markkinoille suuntaaville yrityksille match making- palveluita ja liikekumppanuustukea. Finnpartnership toimii Ulkoministeriön rahoittamana ja Finnfundin hallinnon alaisena. Esimerkiksi erittäin hauraiden valtioiden, kuten Afganistanin, Haitin ja Irakin, markkinoille suuntaville yrityksille tukiprosentit ovat suuruudeltaan maksimissaan 85% sekä pienille että isoille yrityksille. Alhaisen tulotason maille sekä alemman keskitulotason kehitysmaille suunnattaessa tukiprosentit ovat maksimissaan 70% pienille yrityksille ja 50% isoille yrityksille. Finnpartnership pyrkii edistämään menestymistä yhdessä ja muiden palveluiden lisäksi Finnpartnership järjestää kuukausittain tukihakemustyöpajoja.

Lue lisää

 

Nordic Climate Facility (NCF)

NCF on haasterahasto, joka on suunnattu innovatiivisille ilmastonmuutoshankkeille. Avustuksen määrä vaihtelee 250 000-500 000 euron välillä. NCF tarjoaa varhaisvaiheen rahoitusta hankkeille 21 eri maassa, jotka sijaitsevat Afrikan, Aasian tai Latinalaisen Amerikan mantereella. Projektit voivat esimerkiksi keskittyä pilotointiin, demonstrointiin, replikointiin sekä laajentamiseen. Rahoituksen tavoitteena on osoittaa kestävän kehityksen liiketoimintakonseptin toimivuus ja tarkoituksena on, että liiketoimintakonseptin toteuttamista jatketaan NCF-hankkeen päättymisen jälkeen. Liiketoimintakonseptin kestävä kehitys voi viitata niin tekniseen, taloudelliseen, ympäristön tai sosiaaliseen kestävään kehitykseen. Avustusta hakevan ja hanketta johtavan partnerin on oltava pohjoismainen organisaatio ja toisen osapuolen oltava paikallinen organisaatio. Seuraava NCF hakukierros aukeaa toukokuussa 2018.

Lue lisää

 

The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

NEFCO on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta Itä- ja Keski-Euroopassa. NEFCO tarjoaa tulospohjaista ”vihreää rahoitusta” hankkeisiin, jotka vähentävät ympäristöön pääseviä haitallisia päästöjä. NEFCO:n rahoitusvälineisiin kuuluvat mm. lainat ja pääoma, kansainvälistymistuet (Nopef), ostajien luotot ja hanketuki/apurahat. Nopef pyrkii vahvistamaan pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja keskittyy erityisesti tukemaan vihreää kasvua (esim. energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, vedenkäsittelyä ja rakennustekniikkaa). Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat avustukset kohdennetaan toteutettavuustutkimuksiin EU / Efta-alueiden ulkopuolelle.

Lue lisää

 

Energy and environment partnership trust fund (EEP)

Monipuolinen rahoittaja, joka tarjoaa varhaisvaiheen rahoitusta ja katalyyttistä rahoitusta innovatiivisille clean energy- hankkeille. EEP: varhaisvaiheen innovaatioavustuksia voidaan käyttää toteutettavuustutkimuksiin, pilotointiin, demonstrointiin ja replikointiin. Myönnetyn avustuksen määrä vaihtelee 200 000-1 000 000 euron välillä. Katalyyttinen rahoitus on puolestaan tarkoitettu laajentumiseen. Viime vuosina EPP on tukenut 14 eri clean energy-teknologian hanketta liittyen aurinkoenergiaan, biokaasuun, tuulivoimaan ja biomassaan. Yhteensä EEP on investoinut yli 57 miljoonaan yli 200 eri hankkeeseen.

Lue lisää

 

Business Finland Energia-ohjelma

Business Finlandin Energia -ohjelman tavoitteena on kiihdyttää suomalaisten kasvua hakevien yritysten vientiin kehittyville markkinoille. Esimerkkejä vuoden 2018 kohdemaista ovat Intia, Meksiko, Vietnam, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja Etelä-Afrikka. Energia-ohjelma keskittyy raaka-aineiden käsittelyyn, energiantuotantoon, biopolttoaineiden tuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin / uusiutuvaan energiaan ja älykkääseen rakentamiseen. Ohjelma tarjoaa mm. projekti- ja rahoitusseurantaa, vierailuja kohdemaihin, ostajien vierailuja Suomeen, erilaisia työpajoja, yhteistarjonnan kehittämistä ja näkyvyyttä tiedotusvälineissä.

Lue lisää

 

Jos haluat lisätietoja viennin ja kasvun rahoituksesta kehittyvillä markkinoilla, älä epäröi ottaa yhteyttä Viexpon International Business Advisor Minna Jakobssoniin minna.jakobsson@viexpo.fi, 0505727404.

Nyt tarjoamme myös yrityksille erinomaisen mahdollisuuden saada lisää tietoa Etelä-Aasian markkinoista harjoittelijamme Arshed Iqbalin avulla. Arshed Iqbalin avulla yritykset voivat saada enemmän tietoa markkina-alueesta ja tutustua sen mahdollisuuksiin kohdemarkkinan kielellä. Esimerkiksi, Arshed Iqbalin mukaan uusiutuvan energian kysyntä Etelä-Aasiassa on suuri tällä hetkellä!