50 Students go to 50 SMEs

50 Students go to 50 SMEs

Viexpo aloittaa yhdessä ELY -keskuksen ja Vaasan yliopiston kanssa  ”50 students go to 50 SMEs” -yhteistyöhankkeen yliopiston juhlavuoden kunniaksi. Hankkeen  tavoitteena on tutustuttaa ja sitouttaa yliopisto-opiskelijat alueemme yrityksiin, monipuoliseen elinkeinoelämään ja verkostoihin jo opintojen aikana. Yhteistyöhanke on osa NordicHubia, ja sen tavoitteena on saada vähintään 50 pk-yritystä mukaan yliopiston markkinoinnin kursseille syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Yhteistyön tuloksena opiskelijoiden osaamista jalkautetaan alueemme pk-yritysten käytännön tarpeisiin. Tavoitteenamme on pilotoida hanke Nordic Service Marketing -kurssin aikana. Kurssi alkaa 22.10.2018.

 

Miten yrityksesi hyötyy osallistumisesta?

Nordic Service Marketing -kurssin aikana opiskelijat tekevät harjoitustyönä kirjallisen (eng.) raportin ja videotallenteen, jotka pitävät sisällään  Service Blueprintin eli asiakkaan näkökulmasta laaditun  analyysin palveluprosessista, sen toimivuudesta ja mahdollisista perustelluista kehitysehdotuksista. Raportin  avulla voidaan todentaa yrityksesi palveluprosessin nykytila.  Service Blueprint on käytännönläheinen työkalu palveluiden kehittämisen tueksi.

 

Mitä yritykseltäsi edellytetään?

Harjoitustyön tueksi ryhmä tarvitsee perustietoja yrityksestä, mm. tuotteista, palveluista ja asiakaskohderyhmästä. Lisäksi opiskelijoiden tulisi voida vierailla yrityksessä ja  pystyä haastattelemaan yrityksen edustajaa. Kirjallinen vaitiolovelvollisuus edellytetään kaikilta opiskelijoilta. Kaikki yritystäsi ja asiakkaitasi koskeva tieto on täysin luottamuksellista, eikä harjoitustöitä tai muuta yritystä koskevaa tietoa jaeta kurssin ulkopuolisille

Kiinnostuitko osallistumaan mukaan hankkeeseen?

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Beda Arponen

NordicHub Project Manager

beda.arponen@viexpo.fi