Passion for Nordic Carneval -Let’s make it real!

Passion for Nordic Carneval -Let’s make it real!

Välkommen med som diskussionsdeltagare på evenemanget PASSION FOR NORDIC CARNEVAL – Let`s make it real i Vasa under Konstens natt 9.8 kl. 18–21.
Evenemanget utgör samtidigt startskottet för den tre dagar långa Wasa Future Festival!

Utveckla vår regions livskraft och export tillsammans med oss! Nu har du chans att påverka och samtidigt njuta av österbottnisk karnevalstämning. Du kan också lära dig mer om den kulturella mångfalden i vår region. Sådant du kanske trodde att du visste, men som du i själva verket inte hade en aning om! Du får också träffa påverkare på regional nivå och riksnivå. Du kommer väl med för att diskutera, nätverka och påverka!

 

Wasa Future Festival 9–11.8 på Bock´s Corner

På Wasa Future Festival 9–11.8 på Bock’s Corner diskuterar vi aktuella ämnen som digitalisering, energiteknologi, landets försvar och politisk lobbning under ledning av experter. Vi öppnar festivalen under Konstens natt med det medryckande evenemanget Passion for Nordic Carneval, arrangerat av Viexpo. Högklassiga unga österbottniska artister underhåller deltagarna under festivalen. Dessutom ställer österbottniska konstnärer ut sina verk.

Passion for Nordic Carneval 9.8 kl. 18–21

Under Passion for Nordic Carneval som ordnas i samband med Konstens natt 9.8 fortsätter vi diskussionen som vi inledde i juni och funderar grundligare på NordicHubs verksamhetsmodell.
Välkommen med för att delta i diskussionen!
För oss österbottningar är kontakten till övriga Norden naturlig, eftersom vi byggt Export-Finland genom att ofta ta vägen via de nordiska länderna vidare ut i världen. I våra trakter finns regional och historisk spetskompetens och en sällsynt stark företagaranda. Enligt forskning visar många mätare att vi är en av Finland mest konkurrenskraftiga och exportstarka regioner (https://yle.fi/uutiset/3-10272025 och https://www.etla.fi/julkaisut/regional-economic-disparities-in-finland/). Dessa specifika styrkor som vi har vill vi lyfta fram och dela med oss av till nytta också för övriga Finland. Tack vare den nordiska välfärdsmodellen, kvaliteten och förtroendet har vi en enorm konkurrensfördel.

Den 13.6 arrangerade vi den första, lyckade PASSION FOR NORDIC-kvällen. Evenemanget var synnerligen intressant. Alla resonemang, idéer och kommentarer var verkligt bra och gav oss tips om i vilken riktning NordicHubs verksamhet borde utvecklas. Nu är det dags för mer konkreta åtgärder och att fundera på hur vi tillsammans bättre kan lyfta fram betydelsen av Nordic-kvalitet i den globala handeln. Vi fortsätter på NordicHubs tema, nordiskt affärskunnande, under Konstens natt 9.8 på Bock`s Corner Village, då vi går ännu djupare i diskussionen om de följande stegen för NordicHub.

I en global värld kan vi inte konkurrera med lönerna i lågkostnadsländer, utan vi måste med tanke på Finlands framtid koncentrera oss på att förädla vårt kunnande. Endast med en ansvarsfull produktion vars förädlingsvärde är högt kan vi på allvar tävla på den allt hårdare globala marknaden. Hela Finland vinner på en ekonomi som för in och skapar pengar och därigenom skattemedel. Med tanke på detta är en stark exportmarknad i nyckelposition när det gäller välfärden i Finland, såväl ur företagsvärldens som ur den offentliga sektorns synvinkel.

Se videobloggen som NordicHub-visionärerna gjort om det första Passion for Nordic-evenemanget: https://www.youtube.com/watch?v=NrpeRqNcO54&t=113s

 

Anmälningar: http://bit.ly/PassionforNordicCarneval

Aktuellt kring evenemanget finner du här:
https://www.facebook.com/events/918762694973016/