Viexpon vuosi 2022

Viexpon vuosi 2022

Viexpon vuosi 2022 alkoi positiivisessa hengessä, kun kaksi myrskyisää vuotta täynnä epävarmuutta tulevaisuudesta jäivät taakse. Rajoitukset, jotka vaikuttivat yritysten toimintaan eri tavoin, tuntuivat olevan takanapäin. Kahdesta haastavasta vuodesta huolimatta monet toimialat olivat onnistuneet kasvamaan ja pandemian ennustetut negatiiviset vaikutukset, jäivät ainakin osittain toteutumatta. Yritykset olivat panostaneet voimakkaasti liiketoiminnan kehittämiseen sekä uusiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka tarjosivat mahdollisuuksia kartoittaa uusia potentiaalisia vientimarkkinoita. Lähtökohdat olivat yksinkertaisesti erinomaiset liike-elämän ja Suomen viennin kannalta hyvälle vuodelle.

Arvaamattomiin tapahtumiin varautuminen osoittautui jälleen oikeaksi valinnaksi, kun Ukrainan sota alkoi helmikuun lopussa – maailma ajautui jälleen uuteen epävarmuuden vaiheeseen. Vaikka inflaatio oli jo nousussa, sodalla oli suoria vaikutuksia eri raaka-aineiden hintoihin, ja ennen kaikkea energian hinta on vaikuttanut yrityksiin koko vuoden ajan.

Suomen ulkomaankaupalle tilanne oli tietysti poikkeuksellinen, kun raja yhden suurimman kauppakumppanimme suuntaan oli yhtäkkiä käytännössä suljettu. Yhdessä muiden Team Finland -verkoston toimijoiden kanssa teimme kaikkemme, että yrityksillä olisi mahdollisuus saada tärkeää tietoa siitä, miten uusi tilanne sekä nopeasti voimaan tulleet sanktiot tulivat vaikuttamaan yritysten kauppaan. Suomalaiset yritykset toimivat nopeasti ja esimerkillisesti tässä arvaamattomassa tilanteessa. Tämä vahvisti entisestään Suomen asemaa luotettavana kumppanina kaikissa tilanteissa.

Uusi tilanne johti luonnollisesti siihen, että monet suomalaiset yritykset, jotka aiemmin olivat harjoittaneet vientitoimintaa itäiseen suuntaan, joutuivat yhtäkkiä etsimään uusia markkinoita. Tämä puolestaan on tietenkin johtanut siihen, että Viexpo, joka tunnetaan valtakunnallisestikin vahvoista pohjoismaisista verkostoistaan, on saanut yhä enemmän yhteydenottoja pohjoismaisille markkinoille hakeutuvilta yrityksiltä. Unelmatilanteessa tietenkin toivoisimme, että aiemmin itään suunnatut resurssit, sen sijaan nyt suunnattaisiin länteen ja Pohjoismaihin. Tiedämme kuitenkin, että tämä vaatii paljon työtä ja rajat ylittäviä yhteyksiä, kuten aina kun hakeudutaan uusille vientimarkkinoille.

Vallitsevassa tilanteessa Pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostuu ja siksi Viexpon osaaminen, ja verkostot saavat uuden merkityksen kansallisesta näkökulmasta. Viexpon elävä monikielisyys ja pohjoismainen kulttuurituntemus viennistä ovat merkittävä tekijöitä, kun suomalaiset yritykset hakevat apua vientiponnisteluilleen. Pohjoismaiset markkinat ovat usein tärkeä aloitusmarkkina vientiä aloittavalle yritykselle. Yksi Viexpon päätehtävistä on saada yritykset kasvamaan viennin kautta ja tällä hetkellä kasvua saadaan Pohjoismaista.

Jos katsomme taaksepäin edelliseen vuoteen, on Viexpo edennyt kaikilla mittareilla. Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että autamme vuosittain jopa 2000 eri yritystä eri palveluin, joista ilmainen vientineuvonta on edelleen tärkein työkalumme. Erityisesti pk-yrityksille voi olla ensiarvoisen tärkeää, että on joku, jonka puoleen kääntyä, jolle esittää ideoita ja jonka kanssa keskustella mahdollisista etenemistavoista.

Olemme nähneet, että yrityksillä on jatkuvasti suuri tarve tavata ja keskustella potentiaalisten kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa eri puolilla maailmaa. Tätä tukevat myös tilastot, sillä ennätysmäärä yrityksiä on osallistunut Viexpon koordinoimille kansainvälisille messuille ja delegaatiomatkoille – tämä lupaa hyvää tulevaisuudelle.

Haluan esittää suuret kiitokset vientiyrityksille ja yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Ennen kaikkea haluan kiittää henkilökuntaa loistavasta työstä. Olette upeasti omaksuneet uusia toimintatapoja, osoittaneet joustavuutta ja jatkaneet suomalaisten vientiyritysten tukemista erinomaisin tuloksin.

Kristian Schrey, Toimitusjohtaja


Vuosikertomus 2022

Avaa koko pdf-tiedosto luettavaksi.

Vuosi 2022 oli Osuuskunta Viexpon 53. toimintavuosi

Aktiivisten jäsenten määrä vuoden 2022 lopussa oli jäsenrekisterin mukaan 194 jäsentä, joilla on hallussaan 247 osuutta.

Sääntömääräinen osuuskuntakokous pidettiin 6.5.2022 Pietarsaaressa. Kokoukseen tarjottiin myös mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Näistä yksi oli strategiakokous.

Viexpon henkilökunta koostui 9 asiantuntijasta.

Olemme olleet yrityksiin yhteydessä puhelimitse, s-postitse tai tapaamisissa lähes 5200 kertaa ja uusia yrityksiä rekisteriimme on tullut 707.

Vuonna 2022 järjestimme yhteensä 39 eri tapahtumaa, joissa oli mukana lähes 1400 osallistujaa.

Perinne jatkui vuonna 2022, kun Veljekset Ala-Talkkari Oy yrityksenä ja Thomas Palmgren henkilönä nimettiin Viexpon vientilähettilääksi.

Vuoden 2022 liikevaihto oli 984 073 euroa. Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat valtiolta saadusta tuesta 460 000 euroa ja kunnilta saaduista tuista 132 763 euroa. Vuoden 2022 kokonaisliikevaihto oli 1 583 048 euroa.