Viexpon vuosi 2020

Viexpon vuosi 2020

Vuosi 2020 tulee jäämään mieleemme aivan erityisellä tavalla. Vientiyrityksille se on ollut epävarmuuden ja lukuisten muutosten vuosi. Myös Viexpolle vuosi toi mukanaan monenlaisia muutoksia – muutos kuitenkin antaa myös erinomaisen mahdollisuuden kehitykselle.

Haluan kiittää yrityksiä ja yhteistyökumppaneitamme erittäin hyvästä yhteistyöstä vähintäänkin haasteellisen vuoden aikana. Erityinen kiitos myös kollegoilleni kovasta ja ennakkoluulottomasta työstä, jonka ansioista Viexpo on voinut joustavasti sopeutua organisaation historian uuteen aikakauteen.”

Kristian Schrey, toimitusjohtaja

Viexpon hallituksen puheenjohtajan terveiset

”Vuosi 2020 jää vientiyritysten mieleen yhtenä haastavimmista mutta myös yllätyksellisimmistä vuosista. Viime vuosi oli luonnollisesti haasteellinen maailmanlaajuisen pandemian vuoksi. Tammikuussa 2020 alkaneen pandemian vaikutukset ovat konkreettiset ja huomattavat vielä tänäkin vuonna. Useissa yrityksissä pandemia on pakottanut tekemään muutoksia, jotka ovat olleet vaikeita, hintavia ja raskaita, mutta osalle yrityksiä myös hyödyllisiä. Olemme kuulleet yritysten kommentteja heidän tehdessään valtavia digiloikkauksia markkinoinnissaan, asiakassuhteiden hoidossa tai uudistaessaan työskentelytapojaan täysin. Koronavuosi on siksi tuonut mukanaan sekä negatiivisia että positiivisia seuraamuksia. Pitkällä aikavälillä, toivon mukaan, kuitenkin enemmän positiivisia kuin negatiivisia.

Osuuskunta Viexpon näkökulmasta vuosi 2020 on myös ollut monin tavoin merkittävä. Viexpo on pystynyt uudistamaan toimintaansa niin, että kaikki asiakaskontaktit, tapahtumat ja vientiyritysten neuvonta on voitu hoitaa digitaalisesti. Muutos on ollut Viexpolle ja sen henkilöstölle hyödyllinen, ja sen seurauksena asiakaskontaktien määrä on lisääntynyt merkittävästi ja samalla asiakaskunta on laajentunut. Osallistujamäärät eri tapahtumissa ovat myös lisääntyneet, mikä edelleen tuo uusia toimeksiantoja.

Viexpo on nyt paremmin varustautunut tulevaisuuteen. NordicHub ei enää ole käsite, vaan on nyt saanut sellaista sisältöä, että myös asiakkaat muualta Suomesta, Pohjanmaan maakuntien lisäksi, ovat huomanneet, että Viexpo on tärkeä portti pohjoismaisille markkinoille.”

Jarl Sundqvist
Hallituksen puheenjohtaja


Vuosikertomus 2020

Avaa koko pdf-tiedosto luettavaksi.

Vuosi 2020 oli Osuuskunta Viexpon 51. toimintavuosi

Aktiivisten jäsenten määrä vuoden 2020 lopussa oli jäsenrekisterin mukaan 197 jäsentä, joilla on hallussaan 248 osuutta. Vuoden 2020 aikana kirjattiin 11 uutta jäsentä.

Sääntömääräinen osuuskuntakokous pidettiin 11.5.2020 Pietarsaaressa. Kokoukseen tarjottiin myös mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Näistä yksi oli strategiakokous.

Viexpon henkilökunta koostuu 9 asiantuntijasta, ja lisäksi meillä on vuoden aikana ollut apunamme 6 harjoittelijaa.

Olemme olleet yrityksiin yhteydessä puhelimitse, s-postitse tai tapaamisissa yhteensä 3200 kertaa.

Vuonna 2020 järjestimme yhteensä 35 eri tapahtumaa, joissa oli mukana 1640 osallistujaa.

Perinne jatkui vuonna 2020, kun PaaPii Design yrityksenä ja Mathias Lindström henkilönä nimettiin Viexpon vientilähettilääksi.

Vuoden 2020 liikevaihto oli 310.164,69 euroa. Liike-toiminnan muut tuotot koostuvat valtiolta saadusta tuesta 360.000,00 euroa, kunnilta saaduista tuista 113.262,60 euroa ja muista tuloista 2.400,00 euroa.

Viexpossa on pidetty tarkasti silmällä taloudellista tilannetta koko vuoden ajan ja ryhdytty tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin viipymättä. Tavoitteena on ollut, ettei aikaisempien vuosien tilanne pääse toistumaan. Haastavasta vuodesta huolimatta onnistuimme sopeuttamaan toimintamme niin hyvin, että tuloksemme on lähellä nollaa.